Koncept och material

Lehr- und Lernmaterialien für den Deutschunterricht © Goethe-Institut

Den här sidan är avsedd för tysklärare och erbjuder, förutom gratis undervisningsmaterial för tysklektioner, även uppdaterad information om våra fortbildningserbjudanden i Sverige.
Våra rekommendationer
upp