Samtalsserie
Att minnas är bra – att glömma är dåligt?

Aleida Assmann
Aleida Assmann © Jesaph Holthof, UniKonstanz

Goethe-Institut Stockholm

Aleida Assmann som är välkänd för sin forskning om olika minnesformer kommer att diskutera med Hans Ruin om dess antipod, glömskan. Även om glömskan har en mer negativ konnotation i jämförelse med minnet framhåller Assmann särskilt  dynamiken mellan glömska och minne. Glömska kan även fungera som ett filter, som en förutsättning för nyskapandet, men också som ett vapen i en aktiv process. Dessa olika former och funktioner av glömska kommer att belysas under samtalet.
 
Aleida Assmann är prof.emerita i engelsk litteratur och litteraturvetenskap vid universitetet i Konstanz. Hennes fokus ligger på den kulturvetenskapliga minnesforskningen och minnesteorin. Hon präglade tillsammans med sin man, egyptologen Jan Assmann begreppet ”Det kulturella minnet” inom den tyska forskningen. Hennes bok Formen des Vergessens (Wallstein), där hon analyserar glömskans positiva och negativa sidor samt kopplar glömska och minnet till exempel ur politik och världshändelser, kom ut 2016.

Hans Ruin Hans Ruin
Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola, hans huvudsakliga forskningsintressen är fenomenologi, hermeneutik och historiefilosofi. Han är ordförande i Nordiska sällskapet för fenomenologi och medutgivare av Friedrich Nietzsches samlade skrifter på svenska. Hans Ruin ledde det mångvetenskapliga projektet Tid, minne, representation under åren 2010-2015 och var bl.a. chefredaktör för trebandsverket Historiens hemvist (Makadam). I samarbete med Johan Redin gav han ut antologin Mellan minne och glömska. Essäer i det kulturella minnets förvandlingar (Daidalos), som bl. a. innehåller en essä av Aleida Assmann.

I samarbete med Stockholms universitet.

 

Detaljer

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Språk: engelska
Pris: Fri entré. Vänligen anmäl dig och ange vilket evenemang det gäller:
anmalan@stockholm.goethe.org

Bryggargatan 12 A, Stockholm