Konferens
Tysklärardagen i Göteborg 2017

Pedagogen, Göteborgs universitet
Pedagogen © Göteborgs universitet

Göteborgs universitet Pedagogen

Sedan 30 år är tysklärardagen i Göteborg en självklar del av lärarfortbildningarna i Sverige. Evenemanget ger möjlighet att sammanbinda teori och praxis samt skapa ett utbyte mellan tysklärare i hela Sverige.
 
På programmet i år står bland annat en presentation om neurodidaktik av Dr. Marion Grein (Mainz), ett teaterworkshop av Simone Mutschler (München) och tyskläraren Stephen Hurst från Stockholm tipsar om hur man kan använda digitala medier i undervisningen.


Tysklärardagen äger rum den 14 oktober och anmälan ska vara inne senast den 8 oktober. Skicka anmälan till följande post- eller mejladress:

Oktavia Marquardt
Goethe-Institut Schweden
Hvitfeldtska gymnasium
Rektorsgatan 2
411 33  Göteborg

eller
oktavia.marquardt@goethe.de
 

Detaljer

Göteborgs universitet Pedagogen

Västra Hamngatan 25
40530 Göteborg

031-13 36 84 / 0737-04 42 68
oktavia.marquardt@goethe.de

Utbildningsvetenskapliga fakulteten