Alumniportal Deutschland

Alumniportal Deutschland Foto: Alumniportal Deutschland Tiotusentals människor från hela världen studerar, arbetar och forskar i Tyskland eller vid tyska institutioner i utlandet, går en utbildning/fortbildning eller språkkurs. Genom Alumniportal Deutschland, internetplattformen för Tysklandsalumner, kan de hålla kontakt med varandra efter att de har återvänt till sina hemländer.

Alumniportal Deutschland finns på nätet sedan september 2008. Internetportalen fungerar som en plattform för kommunikation och kontakt, där ett globalt nätverk av Tysklandsalumner skapas. De har en nära koppling till tyska intressen – fackligt, yrkesmässigt eller privat. Portalens kärna är ett forum där alumnerna skapar, vårdar och stärker sina kontakter. Där kommunicerar de i grupper, ämnestrådar och bloggar, och kan även delta i webbkonferenser. I magasinet presenteras intressanta artiklar, jobb, tips och information kring det tyska språket, evenemang och alumninyheter.

Alumniportal Deutschland är öppen för stipendiater från alla stödorganisationer – och dessutom för alla som har utbildat eller fortbildat sig på egen bekostnad i Tyskland eller vid en tysk institution i utlandet. Därmed har man för första gången skapat ett globalt forum för alla Tysklandsalumner. Registrera dig på Alumniportal Deutschland, skapa en profil, håll kontakten med Tyskland och utvidga ditt globala nätverk!

Alumniportal Deutschland är ett kostnadsfritt erbjudande som finansieras av det tyska utrikesdepartementet och tre tyska organisationer med många års erfarenhet av internationell kultur-och bildningspolitik. Goethe-Institutet medverkar som samarbetspartner, utvidgar utbudet inom området "kultur" och "tyska språket" samt introducerar sina alumner.