Tyska.net
Nätverk för tysklärare i Sverige

Workshop i Vilhelmina: Stefan Schwarz från Potsdam Foto: Goethe-Institut Schweden

Som tysklärare har du nu möjligheten att vara i kontakt med kollegor över hela Sverige, utbyta undervisningsmaterial på ett okomplicerat sätt, arbeta tillsammans i projekt och delta i aktuella utbildningar med experter verksamma både i Sverige och utomlands.
 
Detta möjliggörs av Tyska.net, det nya hybridnätverket för tysklärare. Nätverket samlar engagemanget för ämnet tyska i Sverige genom att binda samman och stödja befintliga lokala och digitala nätverk, skolor och lärare. I centrum ligger fokusskolorna som särskilt stöds av Goethe-institutet. Målet med Tyska.net är att aktivt involvera så många tysklärare som möjligt vid grundskolor och gymnasier i Sverige för att tillsammans möta utmaningar och utveckla nya idéer på ett icke-hierarkiskt sätt. Fortbildningar i form av t.ex. sammankomster, barcamps, webbinarier ger möjligheten att utveckla undervisningsmaterial som kan användas direkt i klassrummet. Aktuella teman rörande pedagogiskt innehåll och metoder kommer specifikt att behandlas här, särskilt inom det digitala området.
 
Nätverksmedlemmarna kommer att kopplas samman digitalt och spela en aktiv roll i utformningen av Tyska.net eftersom de inte bara är deltagare utan också är med och gestaltar de lokala nätverken för lärare.
 
Inte bara lärarna kommer att dra nytta av Tyska.net utan även eleverna eftersom undervisningsenheter och projekt stöttas som gör det möjligt för eleverna att uppleva språket autentiskt och stärka deras intresse för det tyska språket.