Dialog om utbildning och framtid

Workshop © Goethe-Institut/Sonja Tobias


”Europas rikedom ligger i människornas kunskap och färdigheter; det är nyckeln till tillväxt, sysselsättning och social gemenskap.” Så står det i Berlinförklaringen till minne av Romfördragens 50-årsdag. Utbildning spelar inte bara en avgörande roll i människors personliga framtidsutsikter, utan skapar också en identitet och förenar Europa.

Inom ramen för ett EU-projekt, sommaren 2013, bjöd Goethe-Institut Schweden in elever och studenter från Sverige, Tyskland, England, Finland och Nederländerna för att dela med sig av sina personliga visioner om en framgångsrik utbildningspolitik. De formulerade petitioner riktade till vardera utbildningsminister med förslag och idéer.

Nu förs temat vidare i en serie samtal under namnet Dialog om utbildning och framtid med diskussioner med experter om erfarenheter från det svenska och tyska utbildningssystemet. Idéen är att vi kan lära av varandra.

Dialog om utbildning och framtid arrangeras av Goethe-Institut Schweden, DAAD, Schweiz Ambassad i Stockholm, Tyska Ambassaden Stockholm, ZfA och Österrikes Ambassad i Stockholm.

Beiträge

Partner

Dialog om utbildning och framtid, Partner