Dialog om utbildning och framtid
Pisadebatten

PISA
© Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Christine Sälzer från School of education vid Technische Universität i München och Stefan Fölster som är chef för Reforminstitutet i Stockholm diskuterar resultaten från den aktuella PISA-studien och nödvändiga konsekvenser. Stefan Fölster belyser situationen i Sverige och Christine Sälzer talar om situationen i Tyskland sedan ”PISA-chocken” för 13 år sedan. Judith Scholter som är journalist på tidningen ”Die Zeit” leder diskussionen och Elisabeth Poignant tolkar.

Christine Sälzer

Efter att ha studerat pedagogik, psykologi och sociologi i Braunschweig, Fribourg och Bern doktorerade Christine Sälzer i Fribourg och Bern. Hon arbetade sedan på Universität Tübingen. Sedan 2010 arbetar hon som nationell projektledare för PISA i Tyskland vid Technische Universität i München.

Christina Sälzer beskriver situationen på följande sätt: Resultaten från PISA-studien 2001 skapade en chock i Tyskland som ledde till en stor offentlig debatt. Det hade till följd att man ansträngde sig för att förbättra ungdomarnas prestationer och minska klyftorna. Med internationellt framgåmngsrika utbildningssystem i blickfånget togs nya handlingsplaner fram för att bland annat stödja förfördelade barn och förbättra lärarutbildningen.

PISA blev en indikator för potentiella problem i utbildningssystemet som ett flertal forskare också visar. PISA och andra Large-Scale-Assessments används sedan PISA 2000 i Tyskland för att identifiera svagheter och ta fram handlingsmöjligheter på det politiska planet.

Stefan Fölster

[Stefan Fölster] Stefan Fölster är chef för tankesmedjan Reforminstitutet och adj. Professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han har tidigare varit chefekonom för Svenskt Näringsliv och VD för Handelns Utredningsinstitut, som då publicerade den första svenska studien av effekterna av friskolesystemet. Stefan Fölster har publicerat forskningsarbeten, böcker och debattartiklar bland annat om skolans organisation.

Stefan Fölster är anför följande tes: Svenska kommuner utan valfrihet eller konkurrens har haft den största resultatförsämringen i skolan. Det finns nu en tämligen stor och gedigen forskning om friskolors effekter som tyder på i huvudsak (svagt) positiva resultat. Det finns inget forskningsstöd för tanken att kommunalisering ger sämre skola.

Svensk pedagogik (både bland professorer och i skolor) har under decennier fjärmat sig från såväl den internationella utvecklingen som empiriska granskningar. Ideologiska projekt och rena modevågor har införts på löpande band utan att utvärderas. Först under de senaste åren börjar Skolverket och en del kommuner börjat lägga vikt vid vad empirisk forskning säger om framgångsrik undervisning. I alltför många kommuner har dessa insikter emellertid ännu inte nått fram eller omsatts i praktiken.