Europanetzwerk Deutsch
EU-Kurse


Det tyska utrikesdepartementet och Goethe-institutet delar ut stipendier inom ramen för programmet Europanätverk för tyska (Europanetzwerk Deutsch) till högre regerings- och statstjänstemän från EU-länder och från andra länder

  • som vill förbättra sina tyskkunskaper för att de behöver det i sitt arbete,
  • som redan behärskar tyska på en avancerad nivå (B2/C1-nivå),
  • vars arbetsområde tematiskt har att göra med EU,
  • som har arbetskontakter i Tyskland och med EU-institutionerna.

Programmet innefattar såväl allmänspråkliga intensivkurser som ämnesorienterade intensivkurser med inriktning på politik och näringsliv. Det är även utformat med ett anspråksfullt program utöver intensivkurserna.

För att söka gäller följande i Sverige

Om du vill söka flera kurser måste du skicka in en ansökan för varje kurs.

Mer Information