Tyskkurser i Sverige

Tyskkurser i Stockholm © Goethe-Institut/Sonja Tobias

Inför hösten är situationen med den rådande pandemin ännu så pass osäkert att vi har fattat beslutet att inte anordna några språkkurser i våra lokaler på Goethe-institutet. Det beror i första hand på att de klassrum som vi förfogar över inte är tillräckligt rymligt för att det rekommenderade avståndet på 1,5-2 meter mellan deltagarna ska kunna säkerställas.  

Goethe-institutet kommer därför inför höstterminen att introducera ett nytt format för tyskkurserna.

Som tidigare har varje kurs ett lektionstillfälle i veckan på kvällstid (2 lektionstimmar). Lektionen kommer genomföras digitalt.

Utöver den lärarledda lektionstiden ställer vi nu ett nytt digitalt inlärningsprogram till förfogande där du bearbetar och övar alla språkliga färdigheter (grammatik, läsförståelse, hörförståelse, muntligt och skriftlig framställning). Du jobbar med varierande och interaktiva uppgifterna på egen hand (på din dator, surfplatta eller mobil). Dessa övningar kan du göra flexibelt i ditt eget tempo. Även här kommer du att få feedback från din lärare och ha möjlighet att ställa frågor.

Programmet är framtaget av en expertgrupp för tyska som främmande språk på Goethe-institutet i München.

Kursen pågår i 10 veckor och omfattar 20 lektionstimmar och ca 20 timmars individuellt inlärande via lärplattformen.  

Kursavgiften för en tyskkurs i detta format kommer att vara 3000 SEK.

Kurserna kommer att starta under vecka 39 (21 september-24 september) och pågår i 10 veckor. Vi kommer att erbjuda kurser från A1 t.o.m. B1-nivå. Under vilka dagar och vilka tider som kurserna kommer att hållas återkommer vi med i mitten av augusti. Lektionerna kommer som vanligt att hållas på kvällstid. 
 
Om du vill få ett utskick med mer information om höstens kurser kan du skriva upp dig vår intresselista. Det gör du genom att skicka ett mejl till språkavdelningen.

Anmälan till höstens kurser öppnar under vecka 35.
Anmälan och nivåplacering