Tyskkurser i Sverige

Deutschkurse in Stockholm © Goethe-Institut/Sonja Tobias

Goethe-Institut Schweden erbjuder kvällskurser i tyska, såväl konversationskurser som kurser där du övar alla olika språkliga färdigheter.
 
Alla kurser börjar under vecka 5 och slutar vecka 18 respektive 19. Under veckorna 9 och 14 äger ingen undervisning rum. Kurserna består av tolv kurstillfällen om vardera 90 minuter.
 
Goethe-Institutet tillhandahåller med all kurslitteratur. En del kurslitteratur erbjuds emellertid till utlåning och ska ges tillbaka efter avslutad kurs. Kurserna består av högst tio deltagare och äger rum i våra lokaler på Bryggargatan 12 A i Stockholm.
 
Följande kurser erbjuds under våren 2018:

 

Vi erbjuder konversationskurser som omfattar tolv kurstillfällen. I kursen diskuterar vi aktuella texter och teman från tysk media.

Grupp 1:
Lärare: Lisa Ley
 • 12 gånger (29/1-30/4 2018)
 • Med början: 29 januari 2018
 • Kursen träffas: måndagar kl. 18.00-19.30
 • Kursavgift: 2.500 kr (1.250 kr för tysklärare!)
Grupp 2:
Lärare: Svenja Dietrich
 • 12 gånger (30/1-8/5 2018)
 • Med början: 30 januari 2018
 • Kursen träffas: tisdagar kl. 18.00-19.30
 • Kursavgift: 2.500 kr (1.250 kr för tysklärare!)
Vänligen anmäl dig till: 
viktor.englund@goethe.de​
Vi erbjuder en kurs på B1-nivå, det vill såga på en mellannivå. I kursen lär du dig alla språkliga kompetenser som att läsa, skriva, tala, höra och interagera.

Lärare: Luciana Medici
 • 12 kurstillfällen (31/1-2/5 2018)
 • Kursstart: 31 januari 2018
 • Kurstid: onsdagar kl. 18.00-19.30
 • Kursavgift: 2 500 kr (1 250 kr för tysklärare)

Vänligen anmäl dig till: viktor.englund@goethe.de
 
Vi erbjuder en nybörjarkurs som är för personer utan förkunskaper i tyska. I kursen lär du dig alla språkliga kompetenser som att läsa, skriva, tala, höra och interagera.

Lärare: Julia Rauscher
 • 12 kurstillfällen (1/2-3/5 2018)
 • Kursstart: 1 februari 2018
 • Kurstid: torsdagar kl. 18.00-19.30
 • Kursavgift: 2 500 kr (1 250 kr för tysklärare)

Vänligen anmäl dig till: viktor.englund@goethe.de
Nytt för i år är att vi erbjuder en kurs på A 1.2-nivå, det vill säga på nybörjarnivå men med viss förkunskap. Det här är fortsättningskursen på vår nybörjarkurs. I kursen lär du dig alla språkliga kompetenser som att läsa, skriva, tala, höra och interagera.

Lärare: Anne Hofmann
 • 12 gånger (1/2-3/5 2018)
 • Med början: 1 februari 2018
 • Kursen träffas: torsdagar kl. 18.00-19.30
 • Kursavgift: 2.500 kr
Vänligen anmäl dig till:viktor.englund@goethe.de