Tyskkurser i Sverige

Tyskkurser i Stockholm © Goethe-Institut/Sonja Tobias

Inför hösten är situationen med den rådande pandemin ännu så pass osäkert att vi har fattat beslutet att inte anordna några språkkurser i våra lokaler på Goethe-institutet. Det beror i första hand på att de klassrum som vi förfogar över inte är tillräckligt rymligt för att det rekommenderade avståndet på 1,5-2 meter mellan deltagarna ska kunna säkerställas.  

Goethe-institutet kommer därför inför höstterminen att introducera ett nytt format för tyskkurserna.

Som tidigare har varje kurs ett lektionstillfälle i veckan på kvällstid. Lektionerna kommer att genomföras digitalt.

Utöver den lärarledda lektionstiden ställer vi nu ett nytt digitalt inlärningsprogram till förfogande där du bearbetar och övar alla språkliga färdigheter: grammatik, läsförståelse, hörförståelse, muntligt och skriftlig framställning.

Du jobbar med varierande och interaktiva uppgifterna på egen hand (på din dator, surfplatta eller mobil). Dessa övningar kan du göra flexibelt i ditt eget tempo. Även här kommer du att få feedback från din lärare och ha möjlighet att ställa frågor.

Programmet är framtaget av en expertgrupp för tyska som främmande språk på Goethe-institutet i München.

Kursen pågår i 10 veckor och omfattar 20 lektionstimmar och ca 20 timmars individuellt inlärande via lärplattformen.  

Vi kommer under hösten att erbjuda följande kurser i nytt digitalt format:

A1.1    (torsdagar 17:30 – 19:00)          24/9-26/11

A1.2    (torsdagar 19:30 – 21:00)          24/9-26/11

A2.2    (tisdagar 19:30 – 21:00)             22/9-24/11

B1.1    (tisdagar 17:30 – 19:00)             22/9-24/11Kursavgiften för en tyskkurs i detta format är 3000 SEK.Anmälan och nivåplacering