Information och rådgivning

Kontakt och anmälan Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt och anmälan

Är du intresserad av någon av våra språkkurser eller vill du ha mer information? Du är välkommen att besöka vårt språkkurskontor och för att få personlig rådgivning.

Rena nybörjare samt kursdeltagare som redan har läst en kurs hos oss kan anmäla sig direkt. Maila in anmälningsformuläret till språkavdelningen (sprache-stockholm@goethe.de). En nivåplacering är inte nödvändig. Om du har förkunskaper i tyska ber vi dig att göra ett nivå-test innan du anmäler dig. Med hjälp av nivå-testet och ett kort samtal hos oss eller via telefon kan vi bedöma vilken kurs som passar bäst för dig. För att göra vårt nivå-test ber vi dig att skicka ett mejl till: sprache-​stockholm@goethe.de.


 

1. Allmänna villkor för deltagande

Våra kurser är utformade för vuxna. Ungdomar från 16 år har möjlighet att delta men en överenskommelse krävs.

2. Betalningsvillkor

Kursavgiften måste vara insatt på vårt bankgironummer 694-2056 före kursstart. Du kan även betala via Swish 123 257 14 46. I och med insättningen av kursavgiften intygar kursdeltagaren att hen accepterar de allmänna affärsvillkoren.

Är inte kursavgiften betald i tid förlorar deltagaren rätten att göra anspråk på att få delta i kursen. Goethe-Institut behåller i detta fall rätten att göra anspråk på betalning av kursavgiften.

3. Pris

De kurspriser som gällde vid tidpunkten för anmälan är del av kontraktsförhållandet.

4. Avhopp

Kan kursdeltagaren inte delta i kursen så gäller följande villkor: Återbetalning av kursavgiften (med avdrag för de lektioner som hen redan har deltagit på och en administrativ avgift på 250 kr) är bara möjligt när kursdeltagaren framlägger en skriftlig förklaring (t.ex. läkarintyg eller förflyttning av tjänst).

5. Kursindelning/storlek på klassen

Indelning i kursnivå sker baserat på ett nivåtest på Goethe-Institut. Våra kurser har minst åtta och högst 16 deltagare. Skulle färre än tio deltagare anmält sig vid kursstart behåller Goethe-Institut sig rätten att annullera eller skjuta upp kursen. I detta fall har kursdeltagaren möjlighet att byta till en annan kurs eller att få hela kursavgiften tillbaka.

6. Kursdeltagarens plikter

Kursdeltagaren är förpliktigad att följa institutets och kursens regler och bestämmelser.

7. Goethe-institutets ansvar/force majeure

Goethe-Institut och dess medarbetare ansvarar endast för handlingar gjorda med uppsåt och grov vårdslöshet. Goethe-Institut ansvarar inte heller för icke utförda tjänster på grund av force majeure (t.ex. naturkatastrofer, brand, översvämningar, krig eller andra omständigheter som ligger utanför kontraktspartnernas kontroll).

8. Personuppgiftspolicy
Goethe-institut samlar in, bearbetar och använder deltagarens personuppgifter enbart i syfte att fullgöra ett avtal som slutits med kursdeltagaren. Läs mer här: