Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

En leende man med hörlurar tittar upp från sin dator. Foto (detalj): Colourbox

Du vill ...

  • för din personliga utveckling
    få en realistisk bedömning av dina språkkunskaper / få förslag på lämpliga kurser och fortbildning
  • som företagare
    utvärdera arbetssökandes och medarbetares språkkunskaper/ utvärdera resultatet av en vidareutbildning / få ett bra underlag inför beslut om fortbildning

Goethe-Test PRO – svar på 60 minuter!

Det spelar ingen roll om det handlar om din egen karriär eller hela företagets konkurrenskraft – framgång kommer inte av en slump. Framgång bygger på tillit. Och tillit uppstår när man talar samma språk. Frågan är med andra ord: Hur bra är din tyska? Vilka språkkunskaper har dina nuvarande eller framtida medarbetare?
 
Goethe-Test PRO: tyska för arbetslivet ger dig svaret. Med vårt datorbaserade test kan du snabbt och tillförlitligt fastställa hör- och läsförståelsen på arbetsplatsen.

Individuellt och informativt

Med hjälp av modern teknik kan Goethe-Test PRO fastställa individuella språkkunskaper på bara 60 till 90 minuter. Alla deltagare börjar på samma nivå. Under testets gång väljer programmet automatiskt nya uppgifter med utgångspunkt i deltagarens svar på föregående fråga, och anpassar sig därmed till allas nivå. Det går med andra ord inte att misslyckas: testresultatet, inklusive ett intyg och en detaljerad beskrivning av dina individuella språkkunskaper förmedlas i direkt anslutning till provtillfället – därmed får du det optimala beslutsunderlaget, exempelvis inför eventuell fortbildning.

Goethe-Test PRO är lätt att organisera och genomföra. Testet sker antingen på något av våra testcenter, som finns över hela världen, eller direkt på företaget. Testet bygger på den välkända metod som används av ”Business Language Testing Service” (BULATS) och är utvecklat enligt de riktlinjer som fastställts i ”Gemensam europeisk referensram för språk”.

Varför ska du välja oss?

Vill du ha besked i klartext i stället för vaga antaganden om dina eller dina medarbetares språkliga kompetens? Ta i så fall genast kontakt med oss! Vi lägger fram ett ej bindande offert och hjälper sedan till med förberedelser och testets genomförande.
 
Vi hjälper dig gärna att hitta lämpliga fortbildningsåtgärder och språkkurser för företag.

Företagskurser

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Demoversion

Prova gratis nu:

Kontakt

För ytterligare information och erbjudanden, var vänlig skriv til:

sprache-stockholm@goethe.de

Goethe-Test PRO