Ytterligare information

Tillbaka till Goethe-Zertifikat C1

Hela paketet: provets innehåll

Goethe-Zertifikat C1 består av fyra moment: läsförståelse, hörförståelse, en skrivövning och en samtalsövning (den muntliga övningen genomförs i par eller enskilt).
Provet genomförs och rättas likadant i hela världen.
 

Läsförståelse

Du läser sakprosa, kommentarer, recensioner och/eller nyheter/reportage. I de tillhörande uppgifterna visar du att du kan hantera större mängder text genom att exempelvis återge utdrag.

Tid: 70 minuter

Skriftlig övning

Du författar en utförlig och välstrukturerad text som behandlar ett specifikt ämne. I och med ämnesval får du tillgång till statistiska uppgifter i grafisk form.

Tid: 80 minuter

Hörförståelse

Du lyssnar till samtal, telefonsamtal, intervjuer eller radioreportage, samtidigt som du antecknar och löser uppgifter.

Tid: ca 40 minuter

Muntlig övning

I övningens första del tar du ställning till en kortare text. Sedan diskuterar du och en samtalspartner möjligheterna att komma fram till ett gemensamt beslut eller en lösning.

Tid: 10 – 15 minuter

Förutsättningar

Goethe-Zertifikat C1 är ett prov i tyska för vuxna.

Goethe-institutets prov är öppna för alla intresserade. Deltagarna behöver inte ha uppnått en viss ålder eller vara tysk medborgare.
  • För Goethe-Zertifikat C1 är den rekommenderade åldern minst 16 år.
  • Goethe-Zertifikat C1 förutsätter språkkunskaper på den femte nivån (C1) i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).
  • För att uppnå denna nivå krävs det – beroende på förkunskaper och inlärningsförutsättningar – mellan 800 och 1 000 undervisningsenheter à 45 minuter.