Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Tyska.net
Nätverk för tysklärare i Sverige

Workshop i Vilhelmina: Stefan Schwarz från Potsdam Foto: Goethe-Institut Schweden
Med Tyska.net har tysklärare i Sverige möjlighet att komma i kontakt med kollegor, utbyta läromaterial på ett okomplicerat sätt, arbeta tillsammans i projekt och ta del av varierande och aktuella fortbildningar med experter från både Tyskland, Sverige och andra länder.

Tyska.net är ett hybridnätverk för tysklärare. Idén bakom nätverket är att samla det gemensamma engagemanget för tyska i Sverige genom att ansluta och stödja redan befintliga lokala och digitala nätverk, skolor och lärare.

Tyska.net syftar till att aktivt involvera så många tysklärare som möjligt på grund- och gymnasieskolor i Sverige för att tillsammans möta utmaningar och för att utveckla nya idéer utifrån ett icke-hierarkiskt utbyte. Utbytet sker via en gemensam online-plattform, som är öppen för tysklärare i Sverige efter registrering. Dessutom erbjuder vi regelbundet fortbildningar och onlineseminarier som en del av Tyska.net och ger tips på läromedel som kan användas direkt på tysklektionerna i Sverige.

Våra Tyska.net-multiplikatorer är nyckelspelare i nätverket: De undervisar själva i tyska på en grundskola eller gymnasium i Sverige, deltar i särskilda fortbildningskurser via Goethe-institutet och delar med sig av sina kunskaper och färdigheter med tysklärare på sin skola eller i sin omgivning.

Men inte bara lärarna drar nytta av Tyska.net, utan också eleverna, eftersom vi inom Tyska.net ger stöd till projekt och undervisning som gör att eleverna kan uppleva språket på ett autentiskt sätt och som stärker deras intresse för det tyska språket.

Är du intresserad av att delta i Tyska.net som lärare eller multiplikator? Registrera dig här genom att använda vårt registreringsformulär

 

Kontakt

Sabine Brachmann-Bosse
Tel. +46 8 45912-20
tyskanet@goethe.de
upp