Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1)Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 3)Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Tyska.net
Nätverk för tysklärare i Sverige

Workshop i Vilhelmina: Stefan Schwarz från Potsdam Foto: Goethe-Institut Schweden
Som tysklärare har du nu möjligheten att vara i kontakt med kollegor över hela Sverige, utbyta undervisningsmaterial på ett okomplicerat sätt, arbeta tillsammans i projekt och delta i aktuella utbildningar med experter verksamma både i Sverige och utomlands.
 
Detta möjliggörs av Tyska.net, det nya hybridnätverket för tysklärare. Nätverket samlar engagemanget för ämnet tyska i Sverige genom att binda samman och stödja befintliga lokala och digitala nätverk, skolor och lärare. I centrum ligger fokusskolorna som särskilt stöds av Goethe-institutet. Målet med Tyska.net är att aktivt involvera så många tysklärare som möjligt vid grundskolor och gymnasier i Sverige för att tillsammans möta utmaningar och utveckla nya idéer på ett icke-hierarkiskt sätt. Fortbildningar i form av t.ex. sammankomster, barcamps, webbinarier ger möjligheten att utveckla undervisningsmaterial som kan användas direkt i klassrummet. Aktuella teman rörande pedagogiskt innehåll och metoder kommer specifikt att behandlas här, särskilt inom det digitala området.
 
Nätverksmedlemmarna kommer att kopplas samman digitalt och spela en aktiv roll i utformningen av Tyska.net eftersom de inte bara är deltagare utan också är med och gestaltar de lokala nätverken för lärare.
 
Inte bara lärarna kommer att dra nytta av Tyska.net utan även eleverna eftersom undervisningsenheter och projekt stöttas som gör det möjligt för eleverna att uppleva språket autentiskt och stärka deras intresse för det tyska språket.
 

Tyska.net

I början av det nya skolåret vill vi bjuda in dig till vårt första Tyska.net BarCamp i Malmö.
BarCamp är en ad hoc-konferens där alla deltagare lär sig av och med varandra. Varje deltagare kan erbjuda en workshop.


Alla som vill presentera eller diskutera ett ämne kan göra det i sina egna spontana workshops - på Barcamp kallas de för sessioner. Det finns tillräckligt med tid och rum för detta, så att många programpunkter kan äga rum parallellt. I början av barcampen ges en introduktion till proceduren, varefter alla intresserade parter kan presentera sina egna programpunkter. Utgångspunkten kan vara ett inlägg, en fråga eller ett behov av diskussion - allt baserat på deltagarnas intressen.
 
När och var äger Tyska.net BarCamp rum?
Lördag den 11 september 2021
Idrottsgymnasium, Malmö

Vilka är inbjudna?
- Tysklärare i Sverige
- Lärarstudenter vid svenska universitet

Kostar det att delta?
Deltagande i BarCamp och catering under BarCamp är gratis.
Om du reser mer än tre timmar till BarCamp kan Goethe-institutet täcka boendekostnaderna på begäran.
 
Hur kan jag registrera mig?

Anmälan sker via eventbrite.se

Hur kan jag delta?
Varje deltagare kan redan nu föreslå ämnen under TaskCards. Förslaget kan vara ett inlägg eller en fråga som du vill diskutera med andra kollegor. Alla deltagare bestämmer på plats vilka sessioner de vill delta i.
 
Program

Fredag, 10.09.2021

17.00–18.00 Uhr           Ankomst och registrering
18.00–20.00 Uhr           Mingel (Plats meddelas senare)

Lördag, 11.09.2021

09.00–10.00 Uhr           Ankomst och frukost
10.00–11.00 Uhr           Planering av sessioner
11.00–11.45 Uhr           Session-Slot 1
12.00–12.45 Uhr           Session-Slot 2
13.00–14.00 Uhr           lunch
14.00–14.45 Uhr           Session-Slot 3
15.00–15.45 Uhr           Session-Slot 4
16.00–17.00 Uhr           fika
17.00–18.00 Uhr           Avslutning i plenum
 
Credits
Texten har skapats på grundval av material från projektet #OERcamp (2018) och är tillgänglig under CC BY 4.0-licensen.

Kontakt

Sabine Brachmann-Bosse
Tel. +46 8 45912-20
tyskanet@goethe.de
upp