Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)
Title©

Fortbildning online

Delta i en fortbildning hemifrån eller någon annanstans. Det spelar ingen roll om du vill förbättra dina tyska språkkunskaper eller dina interkulturella eller pedagogiska färdigheter i sällskap med andra kollegor från nordvästra Europa eller från hela världen: vi har en mängd olika fortbildningar online. 

Torsdag, 23 februar 2023
Virtuell tysklärardag 2023

Den andra virtuella tysklärardag för nordvästra Europa kommer återigen att behandla ämnet "Att leva i mångfald tillsammans - i skolan och på tysklektionen". Lärare får viktiga impulser för reflektion kring mångfald i samhället och skolan samt i de läroböcker som används i undervisningen. 

Online-seminarier
DLL DEUTSCH LEHREN LERNEN ZUM KENNENLERNEN

Under hösten kan tysklärare få ett smakprov på vårt innovativa fortbildningskoncept DLL. Fem kostnadsfria seminarier på vardera 1,5 timme ger inblick i programmets olika teman och ger nya impulser för undervisningen. Du kan antingen anmäla dig till hela seminarieserien eller för enskilda datum.

Tyska och mångfald

Mångfald, tyskundervisning och representation. En ny fortbildningsserie som öppnar upp för en inkluderande tyskundervisningen.

DLL-Regionalkurse in Nordwesteuropa © Goethe-Institut

Kurser i nordvästra Europa
DLL - Deutsch Lehren Lernen®

Deutsch Lehren Lernen® (DLL) är en praktiskt inriktad fortbildningsserie från Goethe-institutet framtaget speciellt för lärare i tyska som främmande språk. För lärare på både grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildning. 

Frau am Computer © Getty Images

Onlineseminarier för tyska som främmande språk

Letar du efter onlineseminarier för din egen fortbildning som tysklärare? Här hittar du en hel serie inspelningar av seminarier om metodologiska, didaktiska eller kulturella ämnen inom tyskundervisningen. Allt gratis, i ungefär en timme.

Eine junge Frau mit Kopfhörern lernt Deutsch am Laptop. © Goethe-Institut

Nätbaserade kurser

När du går någon av Goethe-Instituts distanskurser bestämmer du själv när och var du vill studera.

Tyska.net Tyska.net

Tyska.net – ett lärarnätverk för tyska

Det hybrida tysklärarnätverket Tyska.net håller för närvarande på att etableras med hjälp av Goethe-Institut Schweden. Här samlas engagemang för tyska i Sverige genom att binda samman skolor och lärare samt stötta redan existerande nätverk för tyska.

GETVICO24 © Goethe-Institut

GETVICO24

GETVICO24 är konferensen för tysklärare runt om i hela världen. 24 timmars onlinepresentationer, workshops och samtal med kollegor och experter inom ämnet tyska.


upp