Film i undervisningen

Popcorn © Goethe-Institut/Loredana La Rocca


Film är ett bra medium för att göra språkundervisningen mer levande och mångfacetterad. Vår språkavdelning arrangerar filmvisningar för skolklasser på Goethe-Institut i Stockholm. Vi har även vid ett flertal tillfällen bjudit in skådespelare som kommit och pratat med elever i anslutning till filmvisningar.

Vi samarbetar även med Stockholm Filmfestival Junior som äger rum i april varje år. På deras hemsida hittar du aktuell information om årets filmer, undervisningsmaterial och hur man anmäler sig.
Stockholm Filmfestival Junior

Lärare kan även låna filmer från vårt filmarkiv. Vi kommer gärna med tips om filmer eller du kan söka själv i katalogen. Vårt filmarkiv omfattar runt 500 titlar på DVD (tyska med engelsk eller tysk text).
Filmarkivet

Några exempel på aktuella filmtitlar som passar för grundskolan är Renn wenn du kannst, Ganz nah bei dir och Der ganz große Traum. För gymnasiet passar Wer wenn nicht wir, Sascha, Der Turm (två filmer), Dreileben och Westwind.