Utställning ​LOTHAR WOLLEH: JOSEPH BEUYS

Joseph Beuys/Buchcover: Joseph Beuys und Lothar Wolleh. Das Unterwasserbuch-Projekt © Lothar Wolleh Estate, Berlin/Kerber Verlag

25/10 - 16/12 2021,
må-to kl. 14:00 - 19:00

Goethe-Institut Stockholm

Från Moderna Museet till Undervattenboken

Under några vinterdagar i januari 1971 skapade den tyska fotografen Lothar Wolleh en serie av legendariska fotografier på Joseph Beuys i Stockholm. Bilderna kom till i samband med uppbyggnaden utställningen "Joseph Beuys. Aktioner" på Moderna Museet - hans första museiutställning utanför det tyska språkområdet. Redan i anslutning till resan föddes idén om en gemensam konstnärsbok med bilderna från Stockholm som senare blev känd som ”Unterwasserbuch (Undervattenboken)”.

Wollehs fotografier är dock inga vanliga dokumentationsbilder, utan snarare ett eget konstprojekt. Han valde motiv och kameravinklar som träder i dialog med Beuys verk och process, samt ljuseffekter som visar på hans förhållningssätt till fotografi som ett gränsöverskridande medium och kommunikationsverktyg. Verken kan läsas både som ett bidrag till Joseph Beuys strategi att iscensätta sig själv som en del av hans konstnärskap och samtidigt som en pusselbit i Lothar Wollehs omfattande projekt att porträttera konstnärer.

Bildserien som omfattar 51 fotografier berättar historien om ett ambitiöst projekt som både belyser ett intellektuellt och konstnärligt utbyte och samarbete. Den påminner även om en tid då varken vår nutida förståelse av samtidskonst eller fotografins ställning inom detta konstbegrepp var en självklarhet.
Trots Lothar Wollehs livslånga och nära relation till Sverige är det första gången hans bilder från Beuys-utställningen på Moderna Museet visas i Sverige.
 
Utställningen Lothar Wolleh: Joseph Beuys produceras av Goethe-Institut Schweden i samarbete med Lothar Wolleh Estate, Berlin. 

Kurator: Simone Schmid

Lothar Wolleh föddes 1930 i Berlin, där han först studerade vid Kunsthochschule Weißensee. År 1950 arresterades han av den sovjetiska ockupationsmakten för påstått spionage och tillbringade sex år i arbetslägret Workuta i Sovjetunionen. Efter frigivningen studerade han klassisk fotografi vid Lette-Verein i Berlin och fortsatte senare sin utbildning vid Folkwangschule für Gestaltung i Essen för fotografen Otto Steinert. Från 1962 fram till sin död 1979 bodde Wolleh i Düsseldorf, där han först gjorde sig ett namn som reklamfotograf för att sedan ägna sig åt konst. Han hade en nära relation till Sverige, Lothar Wolleh är begravd på Gotland.
 

Tillbaka