Installation FUNGAL DATASCAPES
A SPOROUS COMMONS OF MUSHROOMS AND CLIMATE

FUNGAL DATASCAPES: A SPOROUS COMMONS OF MUSHROOMS AND CLIMATE © Rut Karin Zettergren, Finn Arschavir, Jens Evaldsson

11 - 30/11 2021

Goethe-Institut Stockholm

Från mitten av november kommer Goethe-Institut Schweden att presentera den viktigaste konstnärliga delen av "Weather Glass or Crystal Ball? Mapping the Weather in Arts and Science", ett interdiciplinärt projekt som har fokus på upplevelsen av klimatförändringarna.

Konstärerna Rut Karin Zettergrens (Sverige), Finn Arschavirs (Skottland) och Jens Evaldssons (Sverige) videoarbete gör det möjligt att med hjälp av VR-glasögon ge dig en mer omslutande upplevelse av installationen. På så sätt kan du ta del av klimatförändringens påtagliga effekter gällande det omfattande nätverk som svamppopulationer uppvisar i marken.

Verket visas för första gången inom ramen för COP26 den 4 december på Goethe-Institut Glasgow . Fr.o.m. mitten av november kan man titta på videon i Goethe-institutets bibliotek i Stockholm samt på vår projektsida.Rut Karin Zettergren är filmskapare och arbetar med teckning, perfomance, video, VR, rumsinstallationer och online-presentationer. Hennes verk influeras av teorier om techno- och cyborgfeminism samt sience-fiction.

Jens Evalsdsson utgår som konstnär från mänskligt beteende och social interaktion. Genom intervention skapar han nya sammanhang och realiteter inom olika sociala rum.

Finn Arschavir, konstnär och designer, är medgrundare till A+E Collective och har nyligen pruducerad podcasten "The Biosystems Recordings".
 

Tillbaka