Paneldiskussion Culture at war

En demonstrant utklädd till Putin (h) står bredvid en demonstrant utklädd till Gergijev framför Philharmonie i München (Bayern) den 18/12 2013. © Foto: Sven Hoppe/dpa ++

Mån, 11.04.2022 -
Ons, 11.05.2022

Goethe-Institut Stockholm

För mer information om bilden se nedan*

Sedan Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina pågår också en kamp inom kulturen. Artister och kulturutövare som sedan en längre tid har visat sig offentligt som Putins vänner har blivit uteslutna från festivaler som operasångerskan Anna Netrebko, eller dirigenten för Münchens filharmoniska orkester Valery Gergiev som blev uppsagd eftersom han inte följde uppmaningen av Münchens borgmästare om att fördöma Rysslands aggression mot Ukraina. (München är Kievs vänort). Tidningar publicerar artiklar om ukrainsk litteratur och ukrainska författare är mer närvarande än någonsin på den västerländska kulturscenen. Samtidigt funderade ett universitet i Italien på att ställa in en föreläsning om den ryske författaren Dostojevskij.

Frågan är inte helt ny i det här sammanhanget men den dyker ändå upp gång på gång: hur politisk eller opolitisk är kulturen? Och är det möjligt eller omöjligt för allmänheten att skilja på en artist eller kulturutövare som privatperson och som offentlig person? Varför/när är det viktigt att göra distinktioner?

Panelsamtalet arrangeras av Goethe-Institut Schweden och Ukrainska Institutet i Sverige i samarbete med Centrum för Östeuropastudier. I panelen medverkar:
 • Fredrik Löjdquist, chef för Centrum för Östeuropastudier (moderator)
 • Natalya Pasichnyk, direktör för Ukrainska Institutet i Sverige
 • Jutta Gehrig, institutschef för Goethe-Institut Schweden
 • Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier 
 • Gabriele Baumann, chef för Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Office Nordic Countries 
 • Sofia Nyblom, kritiker och kulturjournalist

Samtalet hålls på engelska. Efter evenemanget bjuder vi på ett glas vin och lite tilltugg i vårt bibliotek. Livesändningen är tillgänglig t.o.m. 11/5.
 
*Foto: En demonstrant utklädd till Putin står bredvid en demonstrant utklädd till Gergijev framför Philharmonie i München den 18 december 2013. Formuleringen "ein lupenreiner Dirigent" är en anspelning på ett uttalande av f.d. förbundskanslern Schröder, som 2004 på frågan om Putin var en fläckfri demokrat svarade: "Ja, jag är övertygad om att han är det".

Culture at war
 
Since the beginning of the Russian war of aggression in Ukraine, a battle has also been raging in culture. Artists who for a long time presented themselves in public as Putin friends and did not clearly distance themselves from him in view of the Russian invasion of Ukraine, have been disinvited from festivals, like Anna Netrebko, or are losing their posts, like Valery Gergiev, whose contract as conductor of the Munich Philharmonic was terminated because he failed to respond to a demand issued by Munich's mayor that he condemn Putin's war against Ukraine. (Munich is Kyiv's twin city.) Newspapers publish articles on Ukrainian literature, and Ukrainian authors are more visible on the cultural scene in the West than ever before. At the same time, a university in Italy considered cancelling a lecture on the Russian writer Dostoevsky.

The question is not new, and yet it arises again and again: How political or apolitical is culture in war and in peace, and how possible or impossible is it in the public perception to separate the artist as a private person from the artist as a public person and his/her art? Is it important to make that distinction?
 
Round table organized by the Goethe-Institut and the Ukrainian Institute in Sweden together with Stockholm Center for Eastern European Studies.

Participants:
 • Fredrik Löjdquist, Director of Stockholm Center for Eastern European Studies (Moderation)
 • Natalya Pasichnyk, Director of Ukrainian Institute of Sweden
 • Jutta Gehrig, Director of Goethe-Institut Schweden
 • Stefan Ingvarsson, Stockholm Center for Eastern European Studies
 • Gabriele Baumann, Konrad-Adenauer-Stiftung, Resident Representative to the Nordic Countries
 • Sofia Nyblom, Critic and arts journalist

The panel will be held in English. Please register on eventbrite.se. After the event, we invite you to a glass of wine and some snacks in our library.

*Note on the photo (above): A protester dressed as Putin stands next to a protester dressed as Gergiyev in front of the Philharmonie in Munich on 18 December 2013. The words "a flawless conductor" are an allusion to a statement by former Chancellor Schröder, who in 2004, when asked if Putin was a flawless democrat, replied: "Yes, I am convinced that he is." 

Tillbaka