Bokpresentation Poesi i Pilen - Ingeborg Bachmanns dikter

Bokomslag "Vandra, tanke" © Ellerströms Förlag

Tor, 02.10.2014

När Ingeborg Bachmann debuterade som poet 1953 blev hon snabbt en av Österrikes viktigaste författare och en ledande figur i 1950- och 60-talens tyska litteraturkretsar. Hennes poesi rymmer oro och uppbrottsvilja, skarpsynta iakttagelser av det egna jaget och samtiden samt ett intensivt engagemang i språket som gräns för människans tankevärld och samtidigt möjlighet till förändring.

Med Vandra, tanke presenteras Ingeborg Bachmanns samlade poesi i svensk tolkning av Linda Östergaard. Förutom diktsamlingarna Den uppskjutna tiden (Die gestundete Zeit) från 1953 och Åkallan av Stora björn (Anrufung des großen Bären) från 1956 ryms här dikter som publicerats i olika tidskrifter eller lästs upp i radio, samt ett antal opublicerade ungdomsdikter.

Välkommen till ett samtal med översättaren Linda Östergaard, författaren Ida Linde (bokaktuell med Norrut åker man för att dö, Norstedts) och förläggaren Jonas Ellerström.
 
Ida Linde Ida Linde debuterade 2006 med den prosalyriska Maskinflickans testamente som uppföljdes av den prisbelönade romanen En kärleksförklaring. Dessutom är Ida Linde verksam som översättare och har bl.a. tolkat poeterna Rosemarie Waldrop och Kristin Berget.  Hon medverkade i projektet Att fortsätta med att skriva där åtta skandinaviska författare samtalar (eller samskriver) om Ingeborg Bachmanns Malina och är nu romanaktuell med Norrut åker man för att dö (Norstedts).

Linda Östergaard Linda Östergaard är skönlitterär översättare och undervisar översättning på Akademin Valand i Göteborg. Av Ingeborg Bachmann har hon tidigare översatt romanen Malina och breven till Paul Celan. Andra författare hon översatt är bl.a. Anja Utler, Judith Schalansky och Terézia Mora.
 

Jonas Ellerstrom Jonas Ellerström är förläggare på Ellerströms Förlag. Dessutom är han bokaktuell med Under tidens yta. En annorlunda svensk poesihistoria, där han lyfter fram ett sjuttiotal okända diktsam­lingar från 1900-talet som visar den svenska ­poesins förbluffande variation och rikedom.


I samarbete med Ellerströms Förlag och Österrikes Ambassad i Stockholm

Tillbaka