Samtal 70 år sedan befrielsen – samtal med Hédi Fried

Hédi Fried © privat

Måndag, 27 april, kl. 18.30

Med anledning av 70-årsdagen för befrielsen av Auschwitz har vi bjudit in Hédi Fried till Goethe-institutet. Hon är författare, psykolog och dessutom överlevare från koncentrationslägren Auschwitz, Neuengamme och Bergen-Belsen. Samtalet kommer att lyfta fram frågan om vilken betydelse Förintelsen och den nationalsocialistiska diktaturen har för den yngre generationen. Hédi Fried har skrivit ner sina minnen i boken Skärvor av ett liv: vägen till och från Auschwitz.

Under kvällen talar hon med den 25-åriga Georg Bauer om sin personliga historia, om kopplingen mellan unga människors livssituation och dåtidens förbrytelser och vilka slutsatser man kan dra av det. Fungerar de klassiska minnesceremonierna fortfarande? Vilken påverkan har de emblematiska bilderna från lägren på denna generation och de personliga berättelserna från de sista överlevarna?

Hédi Fried föddes 1924 i Sighet (Rumänien) och gick 1942/43 en lärarutbildning i Cluj och Miskolc. I maj 1944 deporterades hon till Auschwitz och överlevde lägren Auschwitz, Neuengammes satelliter, arbetslägren Eidelstedt och Wedel, och Bergen-Belsen. Efter befrielsen av brittiska trupper kom hon till Sverige. Hon studerade och arbetade som psykolog och terapeut. För hennes arbete inom lärarutbildningen med kursen Vad lär vi oss av Auschwitz? blev Hédi Fried utnämnd till hedersdoktor på Stockholms universitet. För hennes engagemang mot rasism har hon erhållit ett flertal priser, bland annat regeringens pris Illis-Quorum 1998, Svenska freds- och skiljedomsföreningens fredspris 1999 och Yad Vashem Award 2010. Hon är medlem i svenska PEN, i Wallenbergkommittéen och i planeringskommittéen för Forum för levande historia. Med anledning av 70-årsdagen för Auschwitz befrielse reste hon i januari tillsammans med Kronprinsessan Viktoria ännu en gång till Auschwitz. Hédi  berättar om denna resa i sin artikel Resan till Auschwitz den 27 januari 2015.

Georg Bauer föddes 1989, tog studenten 2008 i Wien och gjorde sin civiltjänst på Forum för levande historia i Stockholm 2009/10, där han också lärde känna Hédi Fried. Han har studerat skandinavistik och historia på universitetet i Wien och läste 2012 en termin på Stockholms universitet. Under sommaren 2011 praktiserade han på Museum of Jewish Heritage i New Yok City.
 
 

Tillbaka