Litteratur/samtal EUROPEISK KORRESPONDENS

Antje Rávic Strubel (Foto: Zaia Alexander) och Lena Andersson (Foto: Ulla Montan) Antje Rávic Strubel (Foto: Zaia Alexander) och Lena Andersson (Foto: Ulla Montan)

4/5 2017, kl. 18.30

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Lena Andersson och Antje Rávic Strubel samtalar om bl.a. nya nationalistiska vindar

"Allt vi äger är hoppet att vi ska kunna förstå varandra och det trängande behovet av att tala. Jag skulle vilja tala med dig. Med en kirurgs iver dissekerar och kommenterar du de politiska och samhälleliga förhållandena i ett land, som brukade tilltala mig med sin platta organisation, sina små klasskillnader och sin öppna, jämställda gemenskap – resultatet av ”Det moderna projektet” – men som nu, inom loppet av några få år, har blivit så slutet att ett människofientligt parti som Sverigedemokraterna tagit sig in i riksdagen med 13 procent av rösterna. Detta var och är för mig otäckare än högerns frammarsch i övriga Europa."
[Antje Rávic Strubel till Lena Andersson i oktober 2016]

Inom ramarna för projektet ”FRAGILE. Europeiska korrespondenser” uppmanades 28 författare runt om i Europa att inleda ett skriftligt samtal med en författarkollega. Den 4 maj möts två av deltagarna, Antje Rávic Strubel och Lena Andersson, på Goethe-institutet i Stockholm, för att med utgångspunkt i sin brevväxling samtala om sociala, kulturella och politiska teman som de anser värdefulla och aktuella. Kvällen kommer  också att kretsa kring författarnas bilder av sina respektive hemland. Samtalet modereras av Mats Almegård.

  literaturhaus.net literaturhaus.net
 

Tillbaka