Samtal/Litteratur Världen av i går – ett samtal om Hans Fallada och Stefan Zweig

En temakväll om tyskt trettiotal, litterär nostalgi och renässansen av ett försvunnet Europa.

För några år sedan återupptäcktes två nästan bortglömda tyskspråkiga författare: Hans Fallada och Stefan Zweig. Även i Sverige blev böcker som Ensam i Berlin och Världen av i går snabbt självklara referenser i kulturdebatten. Vad beror dessa framgångar hos kritiker och läsare på? Varför är det just mellankrigstidens litteratur som magnetiskt drar intresset till sig? Och varför är lockelsen så stor att använda andra tiders skönlitterära verk som retroaktiva kompasser för att läsa av vår egen samtid?
 
Medverkande: Kim Salomon, Daniel Pedersen. Samtalsledare: Jens Christian Brandt, litteraturkritiker i Dagens Nyheter.
 
Kim Salomon © privat Kim Salomon är professor i historia och har varit verksam vid Lunds universitet. Han har skrivit en rad böcker och artiklar om 1900-talets historia, om gränskonflikter, det kalla kriget, flyktingpolitik, populärkultur och politikåret 1968. I några artiklar har han även tagit upp temat fiktion och fakta. För närvarande arbetar Salomon bland annat med en bok om de intellektuellas roll idag.

Daniel Pedersen Daniel Pedersen Daniel Pedersen är litteraturforskare, författare, översättare och medlem i kulturtidskriften Aiolos redaktion. Han skrev en avhandling om Nelly Sachs och håller nu på att redigera en svensk utgåva av hennes dikter. Pedersen har översatt ett flertal böcker, främst från franska och under hösten kommer han att publicera en nyutgåva av Novalis Hymner till natten samt en översättning av J. G. Ballards Crash.Jens Christian Brandt © privat Jens Christian Brandt är litteraturkritiker i Dagens Nyheter.
 

Tillbaka