Föredrag och diskussion Islam i Tyskland, Sverige och Europa

Under de senaste åren har islams roll i Tyskland fått en ökad betydelse i samhällsdebatten. Frågan debatterats inte minst i kontexten av den stora tillströmningen av flyktingar i Europa.

Inledningsvis håller islamvetaren och journalisten prof. Katajun Amirpur ett föredrag på temat Muslims in Germany. Challenges and Opportunities. Föredraget följs av ett panelsamtal mellan Katajun Amirpur, James Hodkinson (associate professor, University of Warwick) och Emin Poljarevic (associate professor, Uppsala universitet). Moderator är prof. Hans Ingvar Roth (SU).

Ur ett tyskt, brittiskt och svenskt perspektiv diskuteras vilken ställning Islam har i Europa och hur islam uppfattas i den offentliga debatten. Hur kan positiva kulturella möten, integration och och en ömsesidig förståelse skapas? Diskussionen kretsar även kring islams historia i Europa, och målet är att försöka identifiera viktiga positioner i frågan.
 
Katajun Amirpur © Andreas Lohmann, zapfenundstaebe Katajun Amirpur är professor i islamvetenskap vid universitetet i Köln. Därutöver är hon även verksam som politisk journalist. Hennes fokusområdena är "islam och dialog", "islam och genus" och "Iran". Om dessa teman har hon publicerat åtskilliga texter.


 
James Hodkinson © James Hodkinson James Hodkinson är Associate Professor in German Studies vid University of Warwick. Han har inriktat sig på den tyska romantiken, orientalismen och islam inom tyskspråkig kulturhistoria. Han leder även projektet Transnationalizing Faith.

Emin Poljarevic © Emin Poljarevic Emin Poljarevic is Associate Professor of Sociology of Religion at Uppsala University. He lectures on a variety of topics within the field of Islamic Studies, including religion in contemporary societies in Scandinavia and the Middle East. His current research combines studies of contemporary Islam, social transformation and religious movements more broadly.

 Hans Ingvar Roth © Hans Ingvar Roth Hans Ingvar Roth is professor of human rights at the Institute of Turkish Studies (SUITS) at Stockholm University. He has written extensively on human rights from a philosophical and historical perspective. His research includes topics like affirmative action, the intellectual history of the Universal Declaration of Human Rights, minority rights, multicultural education and epistemology.


I samarbete med SUITS (Department of Asian, Middle Eastern and Turkish Studies Stockholm University) och Avdelningen för tyska, Stockholms universitet.

Tillbaka