Utställningar ​Drone Dancing

Drone Dancing Bild av Anna Asgeirsdottir Kastberg Hinrichsen

Drone Visions 31/8 – 6/9, Between Realities 31/8 – 14/10

Färgfabriken

Lövholmsbrinken 1
117 43 Stockholm

Drone Dancing“ invigdes den 31 augusti med två utställningar på Färgfabriken som ägnar sig åt den teknologiska framgången och dess effekt på människans nutid och framtid.

Drone Visions 31/8 – 6/9

Drone Visions är den själv-kuraterade och participativa delen i utställningen som kommer att visas på Färgfabriken under sex dagar. Både amatörer och professionelle kreatörer med olika bakgrund presenterar sin version av år 2047 på en digital plattform. Utställningens budget fördelades till de uppladdade projekten via en digital omröstning.

Drone Visions kan ses som en uppmaning till alla att genom konsten vara delaktig i framtidens utformning. Projektet initierades av Björn Wurmbach som leder Drone Dancing Society och med stöd av Kulturbryggan.
 
Between Realities 31/8 – 02/12

Between Realities är ett samarbete mellan Goethe-institutet och Färgfabriken. Fem samtida framtidsorienterade konstnärer tar itu med frågan hur morgondagens samhälle kommer att formas av den moderna teknologin. De reflekterar över påverkan av sociala medier, klimatförändringar och fantasier om universums kolonialisering. Kurator är den svenska författaren och musikern Björn Norberg. Deltagande konstnärer är Anna Uddenberg (SE), Jacob Kirkegaard (DK), Wendy McMurdo (GB), Julius von Bismarck (DE) och Katya Novitskova (EST).
 

Tillbaka