Utställning Paula Modersohn-Becker och konstnärskolonin i Worpswede

Heinrich Vogeler, Vår, 1897. Olja på duk, 175 x 150 cm. © Niedersächsische Sparkassenstiftung und Waldemar Koch Stiftung.

15 september 2018 – 27 januari 2019

Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens Väg 6
115 21

"Man borde inte tänka så mycket på naturen när man målar tavlor. (…) Min personliga känsla är huvudsaken.”

Det är den unga målaren Paula Modersohn-Becker som noterade denna mening. Bara detta korta citat förtydligar, att Modersohn-Becker (1876-1906) tillhörde en konstnärskrets som befann sig i opposition till sekelskiftets stränga akademiska uppfattning. För att kunna måla mitt i naturen byter hon ateljén mot konstnärskolonin Worpswede. Men till skillnad från hennes kollegor Otto Modersohn, Hans am Ende, Fritz Mackensen, Fritz Overbeck och Heinrich Vogeler ser hon sina förbilder inte i impressionismen eller jugend, utan snarare hos Cézanne, van Gogh och Gauguin som bekräftas hennes motivation att vända ryggen mot den ytliga skepnaden och att i stället söka efter den inre varelsen.
 
Utställningen visar verk av Paula Modersohn-Beckers och hennes konstnärskollegor från Worpswede.

Föreläsning (Goethe-Institut): Paula Modersohn-Becker - kvinnligt konstnärsskap i fokus 

Tillbaka