Panelsamtal "Fake News"

Press © Colourbox

Torsdag 4/4 2019, kl. 18:00-19:30

Goethe-Institut Stockholm

“Fake News” har på senare år blivit ett begrepp som vi dagligen stöter på i den politiska och samhälleliga debatten.
 
Splittringen i samhället samt den bristande förmågan att samtala med människor med en annan åsikt eller världsåskådning är med säkerhet en orsak till detta. Men det finns även medvetet felaktiga inlägg som får spridning på internet, ofta i sociala medier och som diskrediterar samt diskriminerar enskilda personer eller befolkningsgrupper.
 
Vilka faror för samhället för detta med sig? Hur ska våra barn och ungdomar förberedas och utbildas i skolorna så att de inte tror på första bästa populistiska inlägg och blir del av en oönskad handlingskedja.
 
Goethe-Institutet undersöker denna fråga i ett panelsamtal inom ramen för Dialog om utbildning och framtid och har bjudit in fyra experter från Tyskland och Sverige.
 
Samtalet förs mellan: Anette Holmqvist (Skolverket), Karolin Schwarz (journalist och faktagranskare, Berlin) och Dr. Nina Köberer (forskare, etik inom medier, Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung, Hildesheim)
Moderator: Mats Almegård

Didaktisering: Fake News
 

Tillbaka