Seminarium Att prata i tyskundervisningen

Varför lära sig tyska? © iStock / Neustockimages

9/10 2019, 10:00-16:00 Uhr

Linköpings universitet


581 83 Linköping

Kursledare: Agnieszka Krajewska

Att prata tyska lär man sig genom att prata tyska. I denna kurs förmedlas vilka processer som pågår när vi talar och hur dessa kan stimuleras. Tonvikten kommer att ligga på praktiska övningar. Vi utbyter erfarenheter av hur man kan utveckla språket och vi testar gemensamt 5-minuters-aktiviteter för små och stora grupper – övingar som på ett roligt sätt tränar att prata spontant och flytande.
 
Agnieszka Krajewska har studerat tyska och nordiska språk i Poznan och München och arbetar regelbundet som lärare på Goethe-Institutet i Tyskland. Dessutom är hon verksam som fortbildare för Goethe-Institutet både i Tyskland och utomlands.
 
Anmälan per mail (förnamn namn och skola) till rainer.fussgaenger@goethe.de senast den 1 oktober 2019.
 
Kursen är avgiftsfri.
 
Ett samarbete mellan Linköpings universitet och Goethe-Institut Schweden.
 

Tillbaka