AW på Goethe: Rainer Maria Rilke

Katarina O’Nils Franke Foto: Sophia Danforth

5/3 2020, kl. 17:00-18:30

Goethe-Institut Stockholm

Gäst: Katarina O’Nils Franke

En gång per månad bjuder vi på kulturell afterwork i Goethe-institutets bibliotek. Katarina O’Nils Franke kommer att tala om poeten Rainer Maria Rilke (1875 -1926), hans liv och verk och varför han kittlar läsare över hela världen än idag.
 

Katarina O’Nils Franke är journalist och författare, verksam som redaktionssekreterare i Axess Magasin och programledare på Axess TV. Hon har gett ut två skönlitterära romaner, Kollisionen (2015) och Ett annorlunda avtal (2019). Hon är född 1987 i Stockholm, uppvuxen i Hälsingland, och har läst en fil.kand. i tysk språkvetenskap vid Uppsala universitet varav ett halvår tillbringades i tyska Freiburg. Hennes kandidatuppsats handlade om översättning mellan svenska och tyska, och närmare bestämt om Rilkes dikt Der Panther. Under våren 2021 utkommer Katarina O’Nils Franke med en biografi om Rilke på Carlsson bokförlag.

Tillbaka