Litteratur/samtal Kaos och ensamhet: Strindberg i Köpenhamn och Stockholm

Schreibtisch © Angelika Fischer, Berlin

20/2 2020 kl. 18:00

Goethe-Institut Stockholm

Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm

Den 20 februari i samarbete med Strindbergsmuseet bjuder Goethe-institutet in till en bokpresentation av "August Strindberg in Stockholm: Menschen und Orte". Erik Höök (museichef Strindbergsmuseet) berättar om samarbetet omkring bokprojektet, Klaus-Jürgen Liedtke berättar om sin bok och för ett samtal med författaren Ulf Peter Hallberg om Strindbergs tid i både Köpenhamn och Stockholm.

August Strindberg (1849-1912) född och uppvuxen i Stockholm, räknas till en av de mest betydelsefulla svenska författarna och är känd över hela världen framför allt för hans teaterpjäser. Under sin livstid var han en omstridd person, hyllad som geni, avskydd för sin besvärliga personlighet och sin kvinnosyn, polariserad i sin samhällskritiska hållning. Strindberg banade väg för 1900-talets europeiska teater med dramer som Fröken Julie och Till Damaskus samt genom skapandet av en modern svensk berättarstil.

Strindbergs litterära genombrott kom 1879 med romanen Röda rummet. Kort därefter kände han sig tvungen att lämna Sverige på grund av sina samhällskritiska texter. Efter vistelser i bl. a. Frankrike, Tyskland och Danmark återvände han till Stockholm så sent som 1899 där han levde i Blå tornet och öppnade Intima teatern. Denna period i August Strindbergs liv är i särskilt fokus i Klaus-Jürgen Liedtkes bok.

Språk: svenska

Klaus-Jürgen Liedtke Foto: Hanna Sjöberg Klaus-Jürgen Liedtke, född 1950 är författare, förläggare samt översätter från svenska och danska till tyska. Hösten 2019 publicerades hans bok August Strindberg in Stockholm: Menschen und Orte som på 32 sidor beskriver Strindbergs tidiga och sena tid i hemstaden Stockholm och Intima teatern. Liedtke har belönats med flera priser för sitt arbete.Ulf Peter Hallberg Foto: Adam Haglund Ulf Peter Hallberg, född 1953 är författare och översättare och undervisar sedan 2013 vid Sorbonne Université i Paris. Hans roman Strindbergs skugga i Nordens Paris (2012) som handlar om Strindbergs fyra år i Köpenhamns konst- och teatervärld runt 1880, öppnar nya perspektiv på denna tid.

Tillbaka