Paneldiskussion EU 2020: "Berätta för mig om Europa"

Berätta för mig om Europa - Schweden © Goethe-Institut | Design: Groupe Dejour

17/11 2020, kl. 17:00

Online

17 november 2020 i Europahuset kl. 17.00
Live-streaming 
 
 
Berätta för mig om Europa 
 
Under första hälften av 1900-talet skakades den europeiska kontinenten av krig, statligt förtryck och stora, sociala omvälvningar. Dessa erfarenheter gav upphov till idén om ett enat Europa, som på kontinenten säkerställde en tid av fred, frihet, välstånd och rättsligt skydd. Ändå har den europeiska idén befunnit sig i kris under flera år; de senaste månaderna har förvärrat läget ytterligare. På vilka värden byggde vi Europa? Vad kan och bör detta politiska, sociala och kulturella projekt utgöra i framtiden?
 
Välkomsttal: Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige

Introduktion: Berätta för mig om Europa
 
Jutta Gehrig, direktör för Goethe-Institut Schweden presenterar projektet ”Berätta för mig om Europa” med en videohälsning från Sven-Eric Liedman.
 
 
Paneldiskussion I:  Generationerna
 
”Europa” är våra far- och morföräldrars idé – det är upp till nästa generationer att ständigt (om)förhandla om vad Europa är, vad det kan uppnå och vad vi alla kan bidra med för ett Europa som är öppet för framtiden. Den successiva förhandlingsprocessen rör sig i skiftande spänningsfält mellan centrum och periferi, mellan unga och gamla, mellan individuella intressen och kollektiva behov.
 
Hur ser olika generationer på Europa? När talas det om ett politiskt projekt och när talas det om ett kulturellt projekt? Vilken roll spelar kulturella erfarenheten i acceptansen av och plädering för den europeiska idén? Vad har den unga generationen för förhoppningar och önskemål om Europa? Hur ser de människor som var med om Europeiska unionens begynnelse på ett sådant politiskt projekt?
 
Medverkande:
Rosaline Marbinah, ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

Jörg Nies, filosof, teolog, präst och medlem av Jesuitorden i Stockholm sedan 2019. Intervjuare i projektet ”European Archive of Voices”

Tomas Wedin, forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet och EHESS (Paris), intervjuare i projektet ”European Archive of Voices”. 
 
Moderator: Mats Almegård, journalist
 
 
Paus och konsert: Ljudcollage av Marc Matter med Europas röster
 
 
Paneldiskussion II:  Identitet
 
Europa kännetecknas å ena sidan av olika språk, kulturer, religioner, etniska grupper och deras motsvarande värdekontexter. Men å andra sidan också av ett löfte om gemensamma värderingar, så som fred, demokrati och individens frihet. Beroende på vilken miljö vi lever i upplever vi hur identitetskategorier som nation, religion, familj, klass och biologiskt kön undergrävs eller helt tvärtom stärks på nytt. Där man har sitt ursprung är numera för många bara en av många stationer i livet.
 
Hur kan man bevara regionala och nationella särdrag och samtidigt åstadkomma en känsla av europeisk samhörighet? Vilka kompromisser görs inom spänningsfältet mellan centrum och periferi, tradition och modernitet? Vilka strategier finns för att binda samman olika parter och vilka resurser behövs för att gynna dessa ”transidentiteter”? Vad är det som utgör min identitet (familj, religion, ursprung, kön) och förhåller sig detta till Europa?
 
Inger Enkvist, professor emerita i spanskspråkig litteratur vid Lunds universitet och författare, engagerad i utbildningsfrågor och svensk utbildningspolitik.
 
Jörgen Sparf, universitetslektor i sociologi vid Mittuniversitetet, director Risk and Crisis Research Centre
 
Annika Ström-Melin, journalist och författare med fokus på Europafrågor, samt vice-ordförande i  Svenska Europarörelsen
 
Moderator: Harald Hultqvist, journalist och författare
 
En kooperation med EU-kommission Sweden, Svenska Europarörelsen, European Youth Parlament Sweden och Council of the Baltic Sea States.

Berätta för mig om Europa är ett projekt av Goethe-institutet och skapades i samarbete med ”Arbeit an Europa“, som grundades 2016 på initiativ av Simon Strauss och Robert Eberhardt. Berätta för mig om
Europa 
finansieras genom det Tyska utrikesdepartementets specialfonder i samband med Tysklands ordförandeskap i Europeiska unionens råd.
 
 

 
 
 
 
 

Tillbaka