Digital konferens Kultur och migration

 Song of My Mother Song of My Mother (film still ) © Mîtosfilm

28/1 2021, kl. 14:00-19:00

Online

Hur kan vi tillsammans arbeta fram lokalt anpassade lösningar för ett fruktbart interkulturellt utbyte som sträcker sig bortom det traditionella och ensidiga konceptet ”integration”?

Goethe-Institut Schweden arrangerar i samarbete med Institut Français de Suède och Mångkulturellt centrum – MKC i Botkyrka en digital konferens på temat ”Kultur och migration”. Konferensen för samman kulturarbetare från olika europeiska länder och har som målsättning att skapa ömsesidigt utbyte av erfarenhet och perspektiv i samband med det kulturella mottagandet av migranter i Sverige, Tyskland och Frankrike.

Språk: engelska
Anmäl dig här:
https://zoom.us/webinar/register/WN_XLomqDWNTx-8yDsBXcyxMg
 
Konferensprogram:

KULTURUTBYTE SOM MÄNNSKLIG RÄTTIGHET – round table 1. Kl. 14:00-15:30

ARBETSPLATSKULTUR - ATT DELA KOMPETENS – round table 2. Kl. 15:45-17:15

REPRESENTATIONER – Screening & round table 3. Kl. 17:30-19:00

Facebook - evenemang

Varmt välkomna! Bienvenue à tous! Welcome! Herzlich willkommen!
Evenemanget arrangeras inom ramen för "La Nuit des Idées” (Ideernas natt) som firas varje år med konferenser, aktiviteter och samtal av Institut Français de Suède, denna gång är temat ”closer”.
 
 
 
 

Tillbaka