Samtal/Litteratur Att utforska språkets och litteraturens möjligheter och gränser

Kathrin Röggla, Dorothee Elmiger och Berit Glanz © Karsten Thielker/ Peter-Andreas Hassiepen/Ernir Erlingsson

Ons, 22.09.2021 -
Ons, 06.10.2021

Online

Förläggaren och författaren Christiane Frohmann diskuterar tillsammans med författarna Dorothee Elmiger, Berit Glanz och Kathrin Röggla vad som menas med ett eget litterärt språk och vilken klassisk eller mer nyanserad litteraturuppfattning som man kan identifiera sig med. Individuella sätt att utforska språkets och litteraturens gränser kommer att diskuteras och även vilken roll andra personer och verk har i detta sammanhang.  
 
Fram tills för några år sedan diskuterades det fortfarande om huruvida litteraturen hade förlorat sin relevans i och med den snabba utvecklingen av nya digitala medier, format och plattformar. Under tiden har dock diskussionen om och med litteraturen blivit så häftig att frågan har förlorat relevans. En återpolitisering kan observeras i två avseenden: Många författare, men även förläggare, litteraturkritiker och inte minst läsarna tar tydligt ställning som konservativa eller progressiva och beskylls ofta av den andra parten för att de är "höger" eller producerar "obetydligt skräp". Några vill att estetiken ska vara strikt åtskild från det sociala och litteraturen från kommunikationen, medan andra förstår litteraturbegreppet som en ständigt pågående process som inte kan abstraheras från människan. Centralt i detta sammanhang är frågan om de nationella språkens litterära betydelse och deras behov av skydd samt som en följd av detta frågan om uteslutning.

Den schweiziska författaren Dorothee Elmiger är född 1985. Tidigare har romanerna Inbjudan till de våghalsiga och Skiftsovare utkommit i svensk översättning. Från sockerfabriken nominerades till Deutscher Buchpreis 2020.
 
Berit Glanz har studerat i München, Stockholm och Reykjavík och har nyligen återvänt till Island. Hon var finalist vid 24. open mike och medverkade även i Textwerkstatt Kölner Schmiede. År 2017 belönades hon med litteraturprisen Publikumspreis Mecklenburg-Vorpommern  resp. 2020 för Hebbel-Preis för sin debutroman Pixeltänzer.

Christiane Frohmann är kulturfilosof, författare och förläggare (frohmannverlag.de). I samarbete med Goethe-institutet publicerade hon serien Hausbesuch samt boken och e-boken om konferensen European Angst. De flesta texter som hon publicerar på webben är fritt tillgängliga. Sedan 2018 är hon känd på sociala medier under namnet Pre-Raphaelite Girls (@PGexplaining på Twitter och Instagram).

Författaren Kathrin Röggla föddes 1971 i Salzburg. Hon publicerar prosa samt teatertexter och radiopjäser. Röggla har tilldelats flera priser för sina verk, senast  Österreichischen Kunstpreis für Literatur (2020) och Wortmeldungen-Preis, ett litteraturpris för kritiska korta texter (2020). Hon har varit ledamot av Akademie der Künste sedan 2012 och dess vice ordförande sedan 2015. Röggla bor i Berlin.

I samarbete med Schweiziska ambassaden och Österrikes Ambassad. 
 

Tillbaka