Načrtovanje mest
Z združenim znanjem

PlanBude | Hamburg | St. Pauli
PlanBude | Hamburg | St. Pauli | Foto: Margit Czenki

PlanBude, aktivistično usmerjena pisarna za načrtovanje, je nastala v času polemike glede rušenja tako imenovanih blokov »Essohäuser« v hamburškem predelu St. Pauli. Za novo pozidavo zemljišča ob Reeperbahnu – sredi četrti rdečih luči in zabave – so razvili inovativne metode načrtovanja pozidave.

Pisarna za načrtovanje, ki jo sestavlja interdisciplinarni tim arhitektov, umetnikov, socialnih pedagogov in načrtovalcev mest, je nastala leta 2014 iz neodvisnega zbora četrtne skupnosti. Okrajni urad Hamburg Mitte jim je dal nalogo, naj v načrtovanje novogradnje na 6.000 kvadratnih metrih velikem zemljišču vključijo prebivalce. Rezultati tega procesa naj bi bili osnova za sodelovanje pri arhitekturnem natečaju.

Ker je takšna udeležba po navadi formalizirana in manj pluralistična, je hotel PlanBude razviti metode, s pomočjo katerih bi lahko svoje ideje prispevalo čim več ljudi. Pomembno je bilo, da formulirajo natančne zahteve, ne zgolj nezavezujočih pobud.

Model iz lego kock Model iz lego kock | Foto: Margit Czenki PlanBude si je to, da bodo rezultati udejstvovanja za okrožni urad zavezujoči, zagotovil s pogodbo in v roku štirih mesecev zbral 2.300 prispevkov prebivalcev. Poleg tega so neposredno na stavbišče postavili svoj kontejner in proces načrtovanja zastavili kot platformo za izmenjavo mnenj. V ta namen je PlanBude pripravil model iz lego kock v merilu 1:150 kakor tudi črn »nočni zemljevid«. Na njega je bilo mogoče z lakom narisati, kako bi bil lahko St. Pauli videti leta 2020 ponoči. Pripravili so tudi praktično pohištvo, kot sta bila na primer stebriček, spremenjen v mizo, in nakupovalni voziček, ki je služil kot delovna površina. Tako je ulica postala javna pisarna za načrtovanje.

Produkcija po želji Produkcija po želji | Foto: Margit Czenki Predavanja, delavnice in filmsko vodenje po gostilnah in beznicah v četrti so tematizirali ugodne metode gradnje, izpodrivanje glasbene scene, nesoglasja v rdeči četrti in »disneyfikacijo« ulice Reeperbahn.

Na fotografski delavnici »Dešifriraj St. Pauli« so nastale fotografije, ki analizirajo »mestni besedni zaklad« in ga poskušajo razvozlati.
 

Avdio projekcija »Dešifriraj St. Pauli«
Avdio projekcija »Dešifriraj St. Pauli«

Iz številnih izjav prebivalcev je PlanBude pripravil analize slik, izluščil jedrnate stavke in izoblikoval večinske odločitve. Tako se je na primer pokazalo, da bi ljudje pri stanovanjskem prostoru, po katerem je zelo veliko povpraševanje, dopustili večjo gostoto, če bi bila zaradi tega stanovanja še zmeraj cenovno dostopna. Poleg tega je bila želja po javnem pritličju, mladinskem podhodu in točki, kjer bi se srečevali sosedje. Prostore, ki so pogosto v uporabi, naj bi prestavili na streho. Na splošno pa je bilo veliko povpraševanja po razdelitvi na manjše prostore, po nišah, več vhodih in različnih kotičkih.
 
Avdio projekcija predlogi za pozidavo »Esso območja«
Avdio projekcija predlogi za pozidavo »Esso območja«

Pri nadaljnjih zborovanjih okrajne skupnosti je PlanBude dobil veliko povratnih informacij in je lahko na koncu sporazumno z okrajem in investitorji zahteve prebivalcev uporabil kot osnovo za sodelovanje pri natečaju.

Nato pa je bila naloga arhitektov, da uresničijo te zelo natančne zahteve. Na urbanističnem natečaju sta zmagali arhitekturni pisarni NL in BeL. Njun model se je strogo držal zahtev prebivalcev in se ni prestrašil drastičnih nasprotij in nehomogenosti.
 
Avdio projekcija z rezultati arhitekturnega natečaja
Avdio projekcija z rezultati arhitekturnega natečaja
 

PlanBude

je interdisciplinarni tim, ki pokriva področja načrtovanja, umetnosti, socialnega dela, filma, glasbe in arhitekture.

Christoph Schäfer Foto: privat Christoph Schäfer je od leta 1985 do 1992 študiral na Visoki šoli za likovno umetnost v Hamburgu. Od leta 1989 se ukvarja z urbanim vsakdanjikom in dela v kooperacijah z drugimi umetniki, načrtovalci in arhitekti. Njegov projekt »Park Fiction«, se je že ukvarjal s kolektivnim načrtovanjem mesta v Hamburgu in je bil leta 2002 razstavljen na Dokumenti v Kasslu.


Renee Tribble Foto: privat Renée Tribble je med leti 1998 in 2005 študirala arhitekturo na Univerzi Bauhaus v Weimarju. Dela kot svobodna načrtovalka za različne arhitekturne pisarne in kot docentka na univerzi HafenCity v Hamburgu, kjer poučuje »Urban Design«.

Ostali člani PlanBude: Christina Röthig (socialna delavka), Volker Katthagen (arhitekt in urbanist), Margit Czenki (filmska režiserka, scenaristka in umetnica), Lisa Marie Zander (študentka arhitekture), Patricia Wedler (kulturologinja in glasbenica)