Schaufenster Enkelgeneration

Julia Barsukova, Tartu

Kako prepoznamo, da smo te ali one nacionalnosti? Kako spoznamo jezik lastnih misli in sanj? Spomini: so to morda besede in fraze, ki jih uporablja identiteta, da oblikuje jaz in pokaže jasne meje med jazom in drugim?
Ime mi je Julia Barsukova in prihajam iz južnoestonskega mesta Tartu …

Zarema Nikiforova, Tartu

Ime mi je Zarema Nikiforova.
Zame je zelo pomembno, da imam neko pripadnost. Če ne veš, odkod prihajaš, si izgubljen. Vendar pa zame nacionalnost ni čista oblika, vedno je mešana. Zdaj sem stara 28 let in odrasla, ampak se kljub temu včasih borim s svojo samozavestjo. Morda je to povezano z dolgim iskanjem moje identitete?