Literarna besedila pri pouku
Branje za zabavo – in to pri pouku nemščine kot tujega jezika?

Mladi bralci
Mladi bralci | Fotografija (izsek): © WavebreakmediaMicro / Fotolia.com

Branje literarnih besedil pri pouku tujega jezika – to je izziv tako za učitelje kot za učence. Mladi učenci dandanes ne berejo manj kot nekoč, temveč drugače: predvsem na spletu in bolj selektivno. Katere teme motivirajo učence za branje literature in kompleksnejših besedil? Kako zapleten sme biti jezik? Kje najdemo primerna besedila? S takšnimi vprašanji se soočajo učitelji, kadar hočejo svoje učence navdušiti za branje.

Učenci in učenke se preko literarnih besedil naučijo delati z različnimi vrstami besedil ter z različnimi strategijami obvladovanja besedil. Odpirajo se jim nove neslutene vsebine. Pri pouku tujega jezika se učenci naučijo, kako lahko postopno, po majhnih korakih in čedalje bolj samostojno, osvajajo jezik. S sproščenim pristopom in pogumom, da ne bodo vselej vsega razumeli, jih literarna besedila lahko motivirajo, prevladal pa bo zabavni dejavnik.

Od spletnega branja nazaj h klasični knjigi?

Mladostniki dandanes berejo pretežno na spletu in »z digitalizacijo se večajo zahteve do naših bralnih in jezikovnih kompetenc.« (Monika Reitprecht:Digitales lesen). Jugendliche lesen heute überwiegend online © Tom Wang - Fotolia.com Skokovita navigacija pri spletnem branju vodi do številnih bralnih vtisov, ne pa nujno do nadgradnje znanja, kaj šele do užitkov pri branju: »Vsak peti mladostnik iz prebranega ne zna razbrati bistva.« (Verena Gangl:Jugendliche lesen anders). Med poplavo digitalne ponudbe, kot so E-knjige in zvočne knjige, klasična knjiga preko literarnih natečajev, bralnih festivalov, knjižnih izmenjevalnic in literarnih klubov spet čedalje bolj pridobiva na pomenu.

Kaj brati – in kako?

Že v tretjem letu učenja nemščine kot tujega jezika (DaF), torej pri mladih učencih od enajstega ali dvanajstega leta naprej, lahko učitelji poskusijo pri pouku brati literarna besedila in jih skupaj interpretirati. Nekatere založbe ponujajo poenostavljena dela in didaktične materiale na stopnji A1, na primer Ernst Klett Verlag, Hueber Verlag in Cornelsen Verlag. Tudi pri Lesetipps für Jugendliche (bralnih namigih za mlade), ki jih pripravlja fundacija Lesen, najdemo dober pregled.

Ker učni načrt pri pouku tujega jezika pri izbiri literarnih besedil praviloma pušča prosto pot, lahko učenci sami sodelujejo pri izbiri besedil, na primer s pomočjo škatle ali police, kjer so knjige, ki jih nameravajo ali pa so jih že prebrali. Učenci lahko v majhnih skupinah preberejo poskusno poglavje, ga predstavijo razredu in se nato skupaj odločijo. Za lažjo odločitev pa lahko tudi učitelj povzame nekaj predlogov in jih predstavi učencem.

Poleg obsega besedila, stopnje jezika ter socialnega in kulturnega ozadja knjige, ki je primerno starosti učencev, je odločilno, da je besedilo zanimivo za vse. Če je neko besedilo zelo primerno, vendar preobsežno, lahko preberejo samo odlomke ali pa si skupine učencev besedilo razdelijo in ga tako predstavijo drugim.

Z dopolnilnimi materiali – kot so filmi, stripi ali zvočni posnetki – ki nagovarjajo še druge učne kanale, lahko besedilo postopoma interpretiramo po teh različnih poteh.
 

Izbrali smo – kaj pa zdaj?

Dandanes za številne knjige že obstajajo ustrezne umestitve v kontekst, dodatni materiali, igre, blogi, YouTube videi, ki jih založbe nudijo šolam kar v kompletu. Poenostavitve in ponazoritve motivirajo mlade bralce za »nadaljnje« branje bolj kot pa reševanje učnih listov, dopolnjevanje besedil ali iskanje slovničnih in strukturnih fenomenov.

Založba Spaß am Lesen Verlag nudi originalna literarna dela, na primer k filmom, ki so posneti po knjižnih predlogah, v poenostavljenem jeziku, z večjimi črkami in obrazloženim besednim zakladom. Te knjige naj bi ljudi, ki imajo težave z branjem, navdušile za literarna besedila – gre za format, ki lahko tudi za tiste, ki se učijo nemško, predstavlja most do branja originalnih literarnih besedil.

Roman Tschick nemškega pisatelja Wolfganga Herrndorfa je v originalu relativno kratek in spisan v razumljivem jeziku, toda za pouk tujega jezika je še zmeraj prezahteven. Zelo poenostavljena verzija, ki je izšla pri založbi Spaß am Lesen Verlag, pa lahko v kombinaciji z napotki za didaktizacijo od založbe Rohr-Verlag služi kot uvod.

Z romanom Scherbenpark Aline Bronsky lahko lepo ponazorimo socialna žarišča in življenje mladostnikov z migracijskim poreklom. Tudi k filmu Das Wunder von Bern je nastal lahko berljiv roman: film in knjiga sta lahko podlaga za zanimiv in aktualen pouk nemščine kot tujega jezika. Oba filma si lahko izposodite tudi na lokalnem Goethe-Institutu.
  Skupaj s svojimi učenkami in učenci ugotovite, s pomočjo katerih strategij vam lahko uspe, da bo branje knjig postalo literarni užitek. Takšen uspeh je motivacija za nadaljnje branje in predstavlja most do splošnega učnega uspeha.
 

Drugi literarni projekti in spletna bralna ponudba

Referenčni okvir literature za mlade (Referenzrahmen für Literatur für Jugendliche) med dvanajstim in devetnajstim letom, je primeren kot predloga za ocenjevanje besedil in ponuja sezname literature za različne stopnje v več jezikih.

Portal Litrix.de predstavlja pomembne novosti na nemškem knjižnem trgu in nudi pregledne informacije v zvezi z nemškogovorečim knjižnim trgom.

Projekt Lesen in der Fremdsprache visokošolskega zavoda PH Ludwigsburg je posvečen raziskavam, kako se z natanko določenim časom, ki ga učenci namenijo branju, njihov jezik med šolanjem spreminja.

Languages on the Web je spletna ponudba dvojezičnih besedil za vzporedno branje.

Deutsch-Portal nudi bogato zbirko didaktiziranih besedil o najrazličnejših temah.

deutschalsfremdsprache.ch je obsežna švicarska ponudba kratkih literarnih besedil in dodatnih materialov.
Zunanje svetovanje – zgodnje učenje nemščine
Dr. Luiza Ciepielewska, Univerza v Poznanju, Institut za uporabno lingvistiko
Ernst Endt, univerzitetni učitelj na Univerzi v Eichstättu, poučuje angleščino in zemljepis
Angelika Kubanek, profesorica angleške didaktike, Tehniška univerza v Braunschweigu
Beate Müller-Karpe, učiteljica ter nekdanja strokovna svetovalka za nemščino kot tuj jezik (Nizozemska, Francija) in strokovna referentka (Republika Češka)
Holger Wendlandt, nekdanji strokovni svetovalec za nemščino kot tuj jezik (Madžarska), poučuje matematiko in fiziko v Kielu