Hitri vstop:

Pojdi neposredno na sekundarno navigacijo (Alt 3)Pojdi neposredno na sekundarno navigacijo (Alt 3)Pojdi neposredno na glavno navigacijo (Alt 2)
DLL 1-17

Za učitelje nemščine
Deutsch lehren lernen

Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška, Slovenija, Češka, Madžarska

V okviru Goethe-Instituta je od leta 2020 v srednji in vzhodni Evropi na voljo uspešno izobraževanje in usposabljanje Deutsch Lehren Lernen (DLL). Za sodelovanje se lahko prijavite učitelji in učiteljice iz naštetih držav. Tako bi vam radi omogočili večjo prilagodljivost pri izbiri za vas pomembnih tem in živahno strokovno izmenjavo s kolegicami in kolegi iz sosednjih držav.


Nagrada

Das DLL-Programm ist mit dem „Studienpreis DistancE-Learning“ in der Kategorie „Studienangebot des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Program DLL je dobil nagrado DistancE-Learning v kategoriji Ponudba izobraževanj za leto 2020.


Kaj je DLL?

Inovativni koncept DLL (Deutsch Lehren Lernen) je bil razvit za vsakodnevne dejavnosti in izzive, s katerimi se pedagoški kader srečuje v učilnici. Teme, kot so posredovanje slovnice in besedišča, fonetika, književnost, socialne oblike itd., so združene v koncept izobraževanja, ki se osredotoča na zmožnosti in praktično delo.


Dobri razlogi za sodelovanje v programu DLL

Pristop

Izvedite več o didaktičnem pristopu, o projektih analiziranja prakse (PEP) in metodično-didaktičnih smernicah, ki jih program DDL posreduje.

Standardi kakovosti

Program Deutsch Lehren Lernen® so razvili vodilni znanstveniki in znanstvenice. Spoznajte naše osnovne standarde kakovosti.

DLL-Trailer Standbild © Goethe-Institut; DLL
© Goethe-Institut; DLL


Obseg

 • 12 izobraževalnih modulov (Nemščina kot tuji jezik (DaF): DLL 1–10; Nemščina kot drugi jezik (DaZ): DLL 15 + 16)
 • Gradivo za samostojno učenje je na voljo v knjižni obliki ali na spletu
 • Videoposnetki avtentičnega pouka DaF/Da
 • Interaktivna priprava nalog na učni platformi Goethe-Instituta
 • Vključno s slovarjem, predlaganimi rešitvami in napotki za dodatno literaturo
 • Tukaj lahko pobrskate po našem preizkusnem poglavju in preizkusni uri modula DLL 1.

Tukaj najdete več informacij o vsebinah posameznih modulov:

O tem, kaj se dogaja med poukom, odloča učitelj/učiteljica. Kaj nas pri tem oblikuje? Kaj si predstavljamo kot dobro poučevanje? S katerimi prav posebnimi izzivi se učitelj/učiteljica srečuje pri poučevanju? Kako lahko ustvarimo v razredu motivacijsko vzdušje, ki spodbuja učenje, brez strahu? Kako vodimo proces med poukom in spremljamo učeče se na njihovi poti? Kako se lahko profesionalno razvijamo kot učitelji/učiteljice?
 
Avtorja:
Prof. dr. Michael Legutke (Univerza Justus-Liebig, Gießen)
Dr. Michael Schart (Univerza Keio, Tokio)
 
Na proces učenja in poučevanja vplivajo učeči se sami, in sicer z vsem, kar prinesejo s seboj v razred. Bolje ko poznamo svoje učence, bolje lahko usmerjamo učne dejavnosti, učeče se spodbujamo in podpiramo pri učenju.
 
Avtorice:
Prof. dr. Britta Hufeisen*
Dr. Johanna Klippel*
Dr. Lina Pilypaityte*
Sandra Ballweg, M.A.*
Sandra Drumm, M.A.*
 
* Oddelek za raziskovanje večjezičnosti, nemščina kot tuji in drugi jezik, Inštitut za jezikovne in literarne vede Tehnične univerze Darmstadt
Ta modul je namenjen jeziku, ki ga poučujemo. Kaj je značilno za nemščino kot tuji jezik glede na besedišče, slovnico, fonetiko in pragmatiko? Kaj moramo vedeti, da bi lahko razložili učečim se, kako deluje nemščina, da je komunikacija uspešna? Kako je nemški jezik predstavljen v učnih gradivih in kako lahko učitelj najbolje podaja besedišče, slovnico in fonetiko?
 
Avtorji:
Prof. dr. Hans Barkowski*
Dr. Patrick Grommes (Inštitut za germanistiko I, Univerza Hamburg)
Dr. Franziska Wallner*
Dr. Britta Winzer-Kiontke*
Beate Lex*
Sara Vicente (Oddelek za raziskovanje večjezičnosti, nemščina kot tuji in drugi jezik, Tehnična univerza Darmstadt)
 
* Inštitut za tujo germanistiko. Nemščina kot tuji in drugi jezik, Univerza Jena
 
Z nalogami, vajami in interakcijo v učilnici se učimo uporabe tujega jezika. Kako nam to lahko uspe pri modernem pouku tujega jezika, pokaže ta modul s pomočjo jezikovnih spretnosti govorjenja in pisanja.
 
Avtorji:

Prof. dr. Hermann Funk*
Dr. Christina Kuhn*
Dr. Dirk Skiba*
Dorothea Spaniel-Weise*
Dr. Rainer Wicke (Centralni urad za šole v tujini (ZfA), Zvezni urad za administracijo Köln)
 
* Inštitut za tujo germanistiko. Nemščina kot tuji in drugi jezik, Univerza Jena
Učna gradiva in mediji igrajo pri pouku  osrednjo vlogo. Ta modul na podlagi urjenja slušnega in bralnega razumevanja prikaže, kako so videti sodobna učna gradiva, kako jih vključujemo v pouk in tudi sami didaktiziramo.
 
Avtorja:
Prof. dr. Dietmar Rösler (Nemščina kot tuji in drugi jezik, Univerza Gießen)
Prof. dr. Nicola Würffel (Didaktika medijev, Visoka šola za pedagogiko Heidelberg)
Na kaj se opiramo pri načrtovanju pouka, na katerih konceptih učnih ciljev/kompetenc temeljijo naša dejanja? Kako načrtujemo učno enoto, kakšne so ideje smiselnega zaporedja faz poučevanja? Na način načrtovanja poučevanja vplivajo okvirne smernice in didaktično-metodična načela. V tem modulu se boste seznanili s trenutnimi trendi, ki vplivajo na vsakodnevno delo učiteljev, pa tudi z novostmi s področja načrtovanja poučevanja.
 
Avtorji:
Prof. dr. Rüdiger Grotjahn (Raziskovanje poučevanja jezikov, Porurska univerza Bochum)
Prof. dr. Karin Kleppin (Raziskovanje poučevanja jezikov, Porurska univerza Bochum)
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut München, Sodelovanje pri poučevanju nemščine)
Karin Ende (Goethe-Institut München, Sodelovanje pri poučevanju nemščine)
Katere so naloge preverjanja, testiranja in evalvacije ter katerim načelom in standardom morajo zadostiti? Kako oblikujemo naloge za preverjanje za svoj pouk? Kako lahko vpeljemo rezultate evalviranja v učni proces? Na ta vprašanja odgovarja novi modul.
 
Avtorja:
Prof. dr. Rüdiger Grotjahn (Raziskovanje poučevanja jezikov, Porurska univerza Bochum)
Prof. dr. Karin Kleppin (Raziskovanje poučevanja jezikov, Porurska univerza Bochum)
V tem modulu je poudarek na primer na procesih usvajanja jezika pri otrocih, razvojno-psiholoških vidikih zgodnjega učenja, usvajanju kompetenc in zlasti na metodično-didaktičnih vidikih poučevanja otrok.
 
Avtorici:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok
 
Ta modul je namenjen učiteljem nemščine kot tujega jezika, ki poučujejo mladostnike med 12. in 19. letom.
 
Modul obravnava najnovejša znanstvena spoznanja in pojasnjuje kognitivni, fizični, socialni in jezikovni proces razvoja pri mladostnikih in njihov pomen pri učenju jezika. Rezultati ankete med mladostniki kažejo, kakšno vlogo v procesu učenja igra motivacija in kako si mladostniki predstavljajo dobrega učitelja/učiteljico nemščine.
 
Avtorici:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut)
Ta modul se ukvarja z vprašanjem, kako se lahko spodbujajo jezikovne kompetence pri drugih učnih predmetih. Jezikovno izobraževanje pri vseh predmetih ni namenjeno le učiteljem/učiteljicam, katerih oddelki imajo pomemben delež otrok z migracijsko zgodovino, temveč prikazuje možnosti spodbujanja učenja nemškega jezika pri vseh učnih predmetih. Obravnavani sta tudi sosednji področji, kot sta medkulturno učenje in večjezičnost. Na podlagi posnetkov in pogovorov se obravnavajo nazorni primeri iz šolske prakse.
 
Avtorji:
Melanie Beese, dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, dr. Beatrix Hinrichs, dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko (Univerza Duisburg-Essen, Nemščina kot tuji in drugi jezik (DaF/DaZ))

Študij z DLL

DLL-Hochschulkooperation

Tudi v vaši državi:
 • Možnost vzpostavitve DLL sodelovanja med univerzami in Goethe-Institutom za podporo univerzitetnemu študiju nemščine kot tujega jezika in nadaljnjemu izobraževanju
 • Že več kot 40 primerov univerzitetnega sodelovanja po vsem svetu
 • Bilateralni in trilateralni dogovori (tuje univerze – Goethe-Institut ali tuje univerze – Goethe-Institut – Univerza Friedricha Schillerja Jena)

Obrnite se na nas ali na lokalni Goethe-Institut. Z veseljem vam pomagamo.
 


Postopek in pogoji

 1. Izberite enega izmed desetih modulov:
  • DLL 1: Učne kompetence in oblikovanje pouka
  • DLL 2: Kako se učimo nemščine kot tujega jezika
  • DLL 3: Nemščina kot tuji jezik
  • DLL 4: Naloge, vaje in interakcija
  • DLL 5: Učna gradiva in mediji
  • DLL 6: Kurikularne smernice in načrtovanje pouka
  • DLL 7: Preverjanje, testiranje in evalvacija
  • DLL 8: Nemščina kot tuji jezik za otroke
  • DLL 10: Nemščina kot tuji jezik za mladostnike
  • DLL 16: Jezikovno izobraževanje pri vseh predmetih
 2. Prijavite se s spletnim obrazcem. O rezultatu izbire vas bomo pravočasno obvestili. 
 3. Po uspešno opravljenem plačilu in tik pred začetkom tečaja boste na spletni učni platformi imeli na voljo učno gradivo. Vsebino boste obravnavali v kombinaciji samostojnega študija in skupinskega dela (oboje na spletu). Izkoristite prednosti fleksibilnega samostojnega učenja, hkrati pa lahko s svojo regionalno skupino izmenjujete ideje in se medsebojno podpirate. Spremljal vas bo usposobljeni mentor.

  Aktivnosti:
  • Tedenska obremenitev je približno 10 ur.
  • Naloge v spletni učilnici lahko rešujete individualno.
  • Nekatere naloge zahtevajo skupinsko delo, pri katerem boste sodelovali z drugimi udeleženci/udeleženkami. Delo v skupini je obvezno.
  • Termin za oddajo nalog je vedno ob nedeljah.
  • Nove naloge za naslednji teden bodo aktivirane ob petkih.
 4. Vsak modul zaključite s projektom analiziranja prakse (PEP). Skupaj z dvema udeležencema oblikujete vprašanje, s katerim želite raziskovati svoj pouk. Projekt izvedete v svojem razredu, ga v skupini ocenite in na spletnem srečanju skupaj predstavite drugim udeležencem. Ob koncu predložite pisno dokumentacijo projekta.
 5. Vsak tečaj dopolnjuje enodnevni osebni seminar v vaši državi. Ta poteka na Goethe-Institutu ali po spletu v živo (Adobe Connect). O tem vas bomo obvestili pred začetkom tečaja.
 6. Trajanje enega modula: 12 tednov
 7. Tedenska obremenitev: 10 ur
 8. Potrdilo o udeležbi boste prejeli, če boste:
  • opravili 80 % spletnih nalog,
  • v skupini pripravili, med poučevanjem izvedli, skupaj ocenili in drugim udeležencem predstavili PEP (Adobe Connect),
  • predložili dokumentacijo projekta PEP.
 • zaključen visokošolski študij iz humanističnih ali družbenih ved,
 • znanje nemščine na ravni B2,
 • prebivališče v eni od naslednjih držav: Estonija, Latvija, Litva, Poljska, Slovaška, Slovenija, Češka, Madžarska,
 • idealno bi bilo, če bi nekatere naloge lahko izvedli med svojim poukom. Če to ni mogoče, vam bomo z veseljem svetovali, kako jih lahko opravite. 
Cena enega modula znaša 150,00 EUR (plača se v ustrezni lokalni valuti). Lahko se prijavite za štipendijo (glejte prijavnico).
Jesen 2021
13. september – 5. december 2021

Modul DLL 4, 5, 6, 8

Obdobje prijave: do 12. avgusta 2021
 

Vsak modul traja 12 tednov in zahteva 10 ur dela na teden.

Prijava


Kontakt