Seminar za učitelje nemščine Prisluhni, preberi, predstavi...

DLL © Colourbox

pe, 04.10.2019 -
pe, 25.10.2019

Goethe-Institut Ljubljana

Mirje 12
1000 Ljubljana

Izobraževanje za učitelj*ice nemščine

Seminarske vsebine nagovarjajo zlasti tiste učitelje, ki si v svoj pouk želijo vnesti svežino in pri tem upoštevati nekatera nova spoznanja stroke. Udeleženci boste lahko osvežili in nadgradili znanja s področja aktivnih oblik dela, se seznanili s številnimi metodami dela v razredu, s katerimi boste lahko aktivirali učence in z njimi preko dejavnostno naravnanega pristopa dosegli številne cilje iz učnih načrtov. V okvirju seminarja boste spoznali zakonitosti akcijskega raziskovanja in se sami preizkusili v praksi. 

Program

Termini

Prezenčni seminar  04.-05.10 2019, 9:00 - 17:00
Projekt pri pouku  07.-24.10.2019
Prezenčni seminar  25.10.2019 popoldan

Ciljna skupina

Profesorice in profesorji nemščine na osnovnih šolah,
Profesorice in profesorji nemščine na srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter gimnazijah,
Profesorice in profesorji nemščine na visokih šolah in fakultetah,
Profesorice in profesorji nemščine na jezikovnih šolah in ljudskih univerzah.
 

Število udeleženk/udeležencev 

najmanj10; največ 20 oseb

Predavateljici:

Dr. Andreja Retelj, Greta Jenček
 

Pogoji udeležbe:

Sodelovanje na vseh delih izobraževanja. 

Priporočena Literatura:

Deutsch lehren lernen, Modul 4 - Aufgaben, Übungen, Interaktion
  

Prijava

Prijavnica za seminar "Hör zu, lies mit, stell vor"

do 27. 09. 2019 po e-pošti, faxu ali na naslov:
Goethe-Institut Ljubljana
Mirje 12;  SI-1000 Ljubljana
Tel: 00386-1-3000312 ; Fax: 00386-1-3000319
katja.bradac@goethe.de 
 

Nazaj