Konferenca v izobraževanju Odgovorni državljani s pomočjo učenja tujih jezikov

Bildungskonferenz © Colourbox

pe, 22.11.2019 -
so, 23.11.2019

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Dunajska 104
1000 Ljubljana

Vloga formativnega spremljanja

Uvod

Naslov konference je namerno izbran, ker prikazuje kontekst, v katerem je treba obravnavati status quo učenja in poučevanja tujih jezikov ter njegov nadaljnji razvoj.
Zavod RS za šolstvo že nekaj let posveča pozornost formativnemu spremljanju učnega napredka osnovnošolcev in srednješolcev. Formativno spremljanje je za učiteljice in učitelje pomembno orodje, ki v veliki meri prispeva k razvoju odgovornega državljana matične države in Evropske unije, vendar pa se njegova vidnost izgubi v množici strokovno-specifičnih kompetenc, ki jim učiteljice in učitelji iz različnih razlogov namerno ali pa tudi nenamerno dajejo prednost. V vseh učnih načrtih sicer najdemo evropske ključne kompetence, s pripombo, da le-te prispevajo k razvoju obveščenega, ustvarjalnega, kompetentnega in odgovornega državljana, a v strokovno-konkretnem delu učnega načrta se o njih ne govori dovolj izrecno.
 
Treba je tudi omeniti, da formativno spremljanje ni edino orodje učiteljic in učiteljev za razvoj odgovornega, kompetentnega in ustvarjalnega državljana, saj lahko to dosežemo tudi s pomočjo drugih pristopov in učnih tehnik. V tej zvezi naj omenimo zgolj nekatere, o katerih bomo v okviru konference vsaj spregovorili: uporaba jezikovnih listovnikov, kompetenčno in produktno naravnano učenje in poučevanje, metoda CLIL, problemsko učenje in mnogo drugih.
Vsi doslej omenjeni vidiki imajo velik, vendar deloma podcenjen pomen za pouk tujih jezikov (angleščino, francoščino, italijanščino, ruščino, nemščino itd...), zato jih je treba vključiti v celotno sliko vzgojnega in izobraževalnega dela učiteljev in in jih v tej mreži narediti vidne.
Točno to naj se zgodi na tej izobraževalni konferenci.

Vabilo

  

Predavatelji

 Prof. dr. Michaela Sambanis - Freie Universität Berlin Dr. habil. Agnes Einhorn - Technische Universität Budapest Prof. dr. Janez Skela - Univerza v  Ljubljani
Izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir, Izr. prof. dr. Alenka Lipovec -Univerza v Mariboru  Doc. dr. Brigita Kacjan - Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika Izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc - Univerza v Ljubljani
Dr. Liljana Kač - Zavod Republike Slovenije za šolstvo Daliborka Bojković Breti - Osnovna škola Olga Petrov, Srbija Igor Bergant - Moderacija okrogle mize na temo "Odgovoren državljan s pomočjo tujih jezikov"
               

program

Jezik

Konferenca bo tolmačena v slovenski in v nemški jezik.

Prijava

Prijavite se lahko kot udeleženke/udeleženci in/ali kot predavatelji/predavateljice.
Rok prijave za predavatelje je: 22. oktober 2019
Rok prijave za udeležence: 8. november 2019

Prosimo, da izpolnjeni obrazec pošljete po elektronski pošti, faxu ali običajni pošti na : katja.bradac@goethe.de   
Ga. Mag. Katja Bradač
Goethe-Institut Ljubljana
Mirje 12;  SI-1000 Ljubljana
Tel: 00386-1-3000312 ; Fax: 00386-1-3000319
   

Nazaj