CLILiG-tekmovanje v robotiki

CLILiG-Robotoik-Meisterschaft © Goethe-Institut

Projekt osnovnošolskih in srednješolskih timov

Roboti so že dolgo med nami: kot igrače v otroški sobi, v "pametnem domu", za nego starejših - nenazadnje tudi na olimpijskih igrah v Tokiu. Razvoj hitro napreduje. Neizogibni družbeni pretresi so povezani z ogromnimi izzivi, a tudi z velikimi priložnostmi.
 
Posebej pomembno je pripraviti mlajšo generacijo na samostojno in odgovorno uporabo "nove" tehnologije, ki bo predvsem vplivala na njihovo življenje na načine, katerih posledice je težko predvideti. Ta naloga je z vidika sedanjosti in prihodnosti "šola za življenje".
 
Poučevanje jezika mora to upoštevati, če želi biti kompetenčno usmerjeno in povezano s trenutnimi življenjskimi in delovnimi razmerami. Kako je to izvedljivo na igriv način za izgradnjo tehničnega in jezikovnega znanja do vključno zahtevnih aplikacij, bo jasno prikazano in izvedeno v praksi v okviru Slovenskega prvenstva CLILiG v robotiki, ki je prvič po vsej državi potekalo leta 2021/22.
 
Pri projektu, ki ima vsako leto drugačno  tematiko, sodelujejo ekipe - sestavljene iz osnovnih in srednjih šol. Vsako šolsko ekipo skupaj vodita učitelj nemščine in učitelj naravoslovno-tehničnih predmetov.

Predznanje o robotiki ni potrebno. Delo poteka z Lego-roboti; ti bodo po potrebi na voljo brezplačno. Po vsej državi potekajo tematske delavnice za učiteljice in učitelje,  na katerih so podani praktično usmerjeni uvodi v tehnično in vsebinsko izvedbo projektnih tem.

Pokrovitelj projekta je Društvo učiteljev nemščine Slovenije/SDUNJ. Začetek in konec projekta potekata vsako leto v okviru mednarodnih konferenc društva. Med podporniki sta nemško veleposlaništvo v Ljubljani in Goethejev inštitut v Sloveniji. Zasnova in organizacija: Institut Discimus Lab/Tržec v sodelovanju z OŠ Ljudski Vrt/Ptuj. Srednjeročno nameravajo organizatorji letno izvesti tudi mednarodno prvenstvo  "CLILiG Robotics Champions League", na kateri bodo sodelovali  z zmagovalci državnih tekmovanj. 

Partnerji projekta: 
Robotik-Partner-Logos © Goethe-Institut