Ideja dobrega pri Kantu in Heglu

Konferenca »Idea of Good« © Univerza v Leipzigu/FF LJ/FAGI/GILJ

to, 17.05.2022 -
če, 19.05.2022

Goethe-Institut Ljubljana

Mednarodna filozofska konferenca »Idea of Good«

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Univerzo v Leipzigu in Raziskovalnim centrom za analitični nemški idealizem Univerze v Leipzigu (FAGI) ter Goethe-Institutom Ljubljana organizira tridnevno konferenco Ideja dobrega pri Kantu in Heglu, ki bo potekala v Prireditvenem prostoru Goethe-Instituta Ljubljana, Mirje 12, med 17. in 19. majem 2022 (vsak dan od 9. do 14. ure).

Za kaj gre?

Pri Kantu je moralnost posebna dolžnost, ki končna racionalna bitja zavezuje, da delujejo moralno zgolj zato, ker so racionalna. Njegova ideja avtonomije, njegovo vztrajanje na tem, da dobrega ni mogoče zvesti na prijetno ali uporabno, celo njegov drugi Kopernikanski obrat, po katerem se mora dobro ukloniti moralnemu zakonu – in ne obratno –, lahko razumemo kot korolarij Kantove svojske asociacije moralne dolžnosti z enotnostjo uma. Toda ko se spusti na raven delovanja, zaide v težave, kako natančno prikazati določilo svoje ideje dobrega ali kako prepričljivo pojasniti, zakaj moralni subjekt lahko ravna zlobno. Po drugi strani pa je Hegel to težavo pripisal dejstvu, da je Kant pojmoval um abstraktno, formalno, osiromašeno in navsezadnje precej pomanjkljivo. Da se Kantovi zapuščini ne bi odrekel, je moral formulirati veliko bogatejše pojmovanje uma, v katerem so mišljenje in hotenje, posamezno in obče, subjekt in substanca vključeni v svobodno, samo-določujoče udejstvovanje pojma. To je po Heglu minimum, v kolikor želimo adekvatno zapopasti idejo dobrega.

S konferenco želimo artikulirati pojmovno polje ideje dobrega med Kantom in Heglom ter prikazati, kako vpliva na sodobno filozofijo, teologijo in pravo.

Konferenca je del mednarodne konference Idea of Good, ki jo pripravljata prof. dr. Zdravko Kobe s Filozofske fakultete in prof. dr. Sebastian Rödl z Univerze v Leipzigu. 

Sodelujoči:
 • Michael Frey (Univerza v Leipzigu)
 • Florian Ganzinger (Univerza v Leipzigu)
 • Martin Hergouth (Univerza v Ljubljani)
 • Bojana Jovićević (Univerza v Ljubljani)
 • Zdravko Kobe (Univerza v Ljubljani)
 • Armando Manchisi (Univerza v Padovi)
 • Marcus Quent (Univerza umetnosti v Berlinu)
 • Giulia La Rocca (Univerza v Ljubljani/Univerza v Padovi)
 • Sebastian Rödl (Univerza v Leipzigu)
 • Goran Vranešević (Univerza v Ljubljani)
 • Anna-Lena Weyand (Univerza v Leipzigu)
Program konference

Število obiskovalcev je omejeno, zato prosimo, da ste na licu mesta (Mirje 12, Prireditveni prostor GI LJ) pred pričetkom predavanj. Po zapolnjenju sedišč za zunanje obiskovalce vam udeležbe ne moremo zagotoviti.  

Nazaj