Predavanje Siegfried Zielinski: Prospektivne arheologije

Paralelni sistemi © SCCA-Ljubljana

to, 10.12.2019

Moderna galerija

Moderna galerija
Maistrova 3
Ljubljana

Paralelni sistemi

Popotovanje skozi globoki čas medijev v možne prihodnosti

Na videz paradoksalni abstraktni mixtum compositum, ki ga imenujemo prospektivna arheologija, je praksa, ki deluje v skladu z dvema nasprotnima časovnima puščicama. Ena od puščic je usmerjena vertikalno v globoki čas kultur, ki še vedno ostaja neraziskan in ga po predavateljevem mnenju večno preoblikujejo soodvisnosti v razmerjih med umetnostjo, znanostjo in tehnologijo. Druga je iz sedanjosti usmerjena v neuničljivo in neutrudno nejasno prihodnost. Utopični potencial medijsko-arheološke aktivnosti in z njo povezanih umetniških praks leži v možnosti povezovanja teh dveh časovnih puščic na način, ki potnikov v časovnem stroju v okviru tega procesa ne raztrga na koščke. Nenehno iskanje in prepoznavanje točk raznolikosti in posebnosti starega, ki niso več dostopne, ker ne obstajajo več, je dolgočasno in neizogibno vodi v globoko melanholijo. Učenje in intelektualna rast na podlagi heterogenosti in bogastva odnosov v preteklih konstelacijah za namen prihodnjih sedanjosti pa predstavljata privlačen izziv. Le na ta način lahko naš eksperimentalni časovni stroj postane generator presenečenj.

Predavanje bo v angleškem jeziku.
 
Siegfried Zielinski je profesor medijske arheologije in tehno kulture na European Graduate School v Saas-Feeju v Švici. Do leta 2016 je bil predstojnik oddelka za medijsko teorijo in arheologijo na berlinski likovni akademiji in direktor arhiva Viléma Flusserja. Zielinski je bil ustanovitelj in rektor (1994–2000) Akademije za medijsko umetnost v Kölnu in rektor univerze za umetnost in oblikovanje v Karlsruheju. Objavil je več knjig in esejev, večinoma posvečenih medijski arheologiji. V sodelovanju z Petrom Weiblom je kuriral razstave v razstavišču ZKM Karlsruhe: Without Ground – Flusser and the Arts (2015), Allah’s Automata (2015) in Art in Movement. 100 Masterpieces with and through Media (2018). Je častni doktor in profesor na univerzi v Budimpešti, častni član berlinske akademije umetnosti in akademije znanosti in umetnosti North-Rhine-Westfalia. Njegova najnovejša knjiga Variations on Media Thinking je izšla letos oktobra.

Prisrčno vabljeni!

Nazaj