Technologické trendy Inovácie v knihovníctve

Technologietrends
Technologietrends | © New Media Consortium

Komisia Virtuálna knižnica Zväzu bavorských knižníc sleduje správy o najnovších trendoch. Dr. Steffen Wawra, predseda komisie a riaditeľ Univerzitnej knižnice v Passau, vysvetľuje, ako sa knižnice pripravujú na budúcnosť.

Pán Wawra, Svetová federácia knihovníckych asociácií IFLA každoročne zverejňuje správu o trendoch. Ktoré zo súčasných piatich hlavných trendov sa najväčšmi týkajú práce vedeckých knižníc?

Pre nás majú veľký význam najmä dva z týchto trendov – ambivalencia nových technológií a prednostné postavenie technológie. IFLA opisuje trendy, ktoré sú skutočne globálne, a vidí, že s novými technológiami sa na jednej strane rozširuje prístup k informáciám, no na druhej strane sa tento prístup obmedzuje pre tých, ktorí príslušnú technológiu nemajú.

Na prvý pohľad sa zdá, že Európu tento dvojitý účinok nezasiahol …

V skutočnosti ide aj tu o veľmi brizantnú tému. Vezmite si napríklad reorganizáciu špeciálnych zbierok Nemeckej výskumnej agentúry (Deutsche Forschungsgemeinschaft), ktorá práve prebieha. Majú sa zmeniť na špecializované informačné služby, v ktorých bude hrať ústrednú úlohu digitálny obsah. Tu si musí človek položiť otázku, či potom budú mať k tomuto obsahu prístup skutočne všetky nemecké vysokoškolské knižnice, alebo len tie, ktoré sú finančne dobre vybavené a ktoré si potom môžu dovoliť licenčné poplatky za elektronický obsah.

Mobilné zariadenia vyžadujú reorganizáciu obsahu

Je prednostné postavenie technológie niečo zásadne nové?

Áno. Predtým mali knižnice určité poverenie úloh i určité médiá – a k tomu existovali technológie, ktoré umožňovali prístup k týmto médiám. Zdá sa, že najmä príchod mobilných zariadení vyvolal zmenu tohto usporiadania. Tablet je očividne viac než len nástroj umožňujúci prístup k našim médiám. Mobilné aplikácie umožňujú osvojovanie si vedomostí spôsobom, ktorý sa veľmi líši od spôsobov, ktoré sa používajú doteraz. Vezmite si napríklad zdieľanie obsahu v sociálnych sieťach. Takže musíme veľmi starostlivo premýšľať o tom, ako budeme poskytovať svoj obsah v budúcnosti.

V Správe Horizon Report sa uvádza predpoveď, kedy a ktorá nová technológia dorazí do oblasti akademického vzdelávania. V správe z roku 2013 sú tablety jedným zo šiestich hlavných trendov.

Áno, v tejto správe sa uvádza, že používanie tabletov sa presadí celoplošne najneskôr do roka. Pre nás to znamená, že musíme pokročiť so svojimi mobilnými aplikáciami, ba možno ich budeme musieť aj prehodnotiť. Nejde tu len o prenesenie našich webových stránok na smartfóny, ale musíme premyslieť aj prístup k našim službám tak, aby sa využili možnosti mobilných zariadení a aby sa zohľadnili návyky používateľov. Nemôžeme ponúkať niečo, čo vyzerá ako rozhranie databázy, ale skôr niečo, čo sa nejakým spôsobom podobá na Google. Musíme dbať na to, aby sa z nás postupne nestali dinosaury, ktoré len zdokonaľujú svoje veľké systémy, zatiaľ čo všade okolo nás sa objavujú zoštíhlené a užívateľsky prívetivé prvky a aplikácie, s ktorými sa dobre pracuje.

Ponuka šitá používateľovi na mieru vďaka analytickej výučbe (Learnig Analytics)

Druhý trend, ktorá podľa Správy Horizon Report čoskoro dorazí do všetkých vysokých škôl, sú masívne otvorené internetové kurzy (Massively Open Online Course MOOC).

Áno, týchto internetových kurzov sa môžu zúčastniť tisícky študentov, a tak to, s čím dnes pracujeme ako s digitálnym semestrálnym aparátom, dostane celkom iné postavenie. A opäť sme tu pri otázke, ako sa tu dá demokraticky regulovať prístup.

Jednu z tém, ktorá sa v priebehu nasledujúcich dvoch či troch rokov stane akútnou, nazýva Správa Horizon Report „analytická výučba“ (Learnig Analytics) “. Čo sa za tým skrýva?

Analytická výučba je využitie veľkých údajov pri vzdelávaní. Veľké údaje sú všetky informácie, z ktorých možno odvodiť správanie spotrebiteľov v komerčnej oblasti. Na tento účel sa vyvinuli webové nástroje na sledovanie, ktoré potom vytvárajú upozornenia typu “Mohlo by vás tiež zaujímať“. Analytická výučba je pre nás spôsob, ako získať informácie o tom, ako študenti zaobchádzajú s internetovými textami a študijnými materiálmi kurzu. A v neposlednom rade, sa takéto špecifické údaje dajú využiť na zlepšenie učebných metód.

A čo viac, analytická výučba sa dá použiť na sémantickú sieť pre knižničný systém. Saská krajinská knižnica – štátna a univerzitná knižnica v Drážďanoch (Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden – SLUB) preto spustila projekt SLUBsemantics, zameraný na mnohojazyčné sémantické hľadanie v katalógu. Zatiaľ venujeme veľké úsilie vecnému sprístupneniu našich fondov. Dnešní študenti však už nehľadajú pomocou klasifikácií, ale žijú vo veku sémantických sietí. A tam sa musíme dostať aj my.