Elektronické publikácie Elektronická kniha dobýva spálňu

E-Books

Elektronické knihy dosiahli v roku 2012 podiel na celkovom obrate nemeckých vydavateľstiev vo výške 9,5 percent. Pre stránku Goethe.de poskytol rozhovor Steffen Meier, hovorca pracovnej skupiny pre elektronické publikovanie v Burzovom spolku nemeckého knižného obchodu. Vysvetľuje aktuálne trendy rastúceho trhu s elektronickými knihami.

Pán Meier, teda aj v Nemecku sú preč už tie časy, keď mali elektronické knihy v sebe niečo exotického. Rozmáhajú sa elektronické knihy aj v tejto krajine?

Máme skôr do činenia s dynamickým, organickým rastom. Trh s elektronickými knihami je trh s hardvérom. Ak chcem prijať a používať elektronické knihy, potrebujem koncové zariadenie - čítačku. S rastúcim počtom dostupných zariadení rastie dopyt po elektronických knihách. A rastúci dopyt podnecuje vydavateľov, aby vytvárali ďalšie ponuky.

Podľa najnovšej štúdie o elektronických knihách, ktorú vypracoval Burzový spolok nemeckého knižného obchodu, má už elektronické knihy v ponuke 53 percent nemeckých vydavateľov. Dnes je už 54 percent noviniek k dispozícii aj vo forme elektronických kníh. To ale nie je práve veľa, alebo?

Steffen Meier Steffen Meier | © privat Oblasť elektronických kníh prináša vydavateľstvám aj veľké investície. Preto mnohé vydavateľstvá najskôr vývoj len pozorovali. Je dôležité si uvedomiť, že elektronické knihy nie sú vedľajším produktom procesu publikovania vo vydavateľstvách. Ich výroba si vyžaduje zmenu pracovných postupov. Technicky to ešte stále nie je jednoduché zabezpečiť toľko koncových zariadení, aby sa zvládla obsluha čo najväčšieho počtu čitateľov. Okrem toho tu vznikajú aj značné náklady okolo takých tém, ako je spravovanie práv a zákaznícka podpora v digitálnej oblasti.

Do istej miery je úplne pochopiteľné, že vydavateľstvá sú tu opatrné. Avšak naša štúdia poukazuje aj na to, že 84 percent vydavateľstiev si kladie za cieľ tiež v budúcnosti vstúpiť na trh s elektronickými knihami a byť jeho súčasťou.

Od spoločníka na cestách po čítanie v kresle

Sú ľudia v Nemecku zdržanlivejší voči elektronických knihám než v iných krajinách?

Nie nevyhnutne. Nemecko sa často porovnáva s USA, kde je trh s elektronickými knihami naozaj veľmi dynamický. Avšak toto porovnanie je trochu zavádzajúce. V Nemecku máme rozsiahlu sieť kníhkupectiev, ktorá poskytuje dobré základy a umožňuje veľmi dobré zásobovanie knihami. Prakticky teda neexistuje dopyt po elektronických knihách spôsobený nedostatkom, čiže preto, lebo by niečo nebolo rýchlo k dispozícii v tlačenej podobe.

Okrem toho sú knihy v USA v niektorých prípadoch o 50 percent lacnejšie, než tlačené vydania. V Nemecku neexistujú takéto výrazné finančné stimuly. Ceny elektronických kníh sú tu zhruba o 20 percent nižšie než maloobchodné ceny kníh v tlačenej podobe. A ceny kníh podliehajú viazanosti cien, takže sú všade rovnako vysoké.

Ako teda dnes používajú nemeckí spotrebitelia elektronické knihy?

Spočiatku to boli situácie typické pre používanie v mobilnom prostredí – pri cestovaní, alebo keď bolo treba niekde čakať. Postupne sa však elektronické knihy menia z technickej hračky využívanej na cestovanie a presúvajú sa do klasického čitateľského prostredia. Elektronické knihy dobývajú spálne, pohovky, balkóny. A to znamená, že elektronické knihy a klasické knihy sa čoraz viac stávajú rovnocennými.

Hmotný majetok proti chúlostivému právu používania

Aké výhrady majú kupujúci voči elektronickým knihám?

Celkom principiálne – tradičný spôsob čítania a návyky, pocity dotyku. Je to predsa rozdiel, či platím 29,90 EUR a za to mám v rukách jednu tlačenú knihu, alebo či získam za minimálne zníženú cenu elektronickú databázu, v skutočnosti vlastne len právo na používanie. Myslím si, že tento postoj sa tiež až tak rýchlo nezmení. Koniec koncov, deti a mladí ľudia v škole ešte aj dnes pracujú s tlačenými knihami.

Čítať elektronické knihy znamená používať aj techniku, čo pre mnoho ľudí znamená, že sa musia s ňou aj zaoberať. Aj práca s najjednoduchším koncovým zariadením – čítačkou je zložitejšia než používanie kníh. Tu existujú ešte aj ďalšie obmedzenia. Elektronickú knihu nemôžem len tak jednoducho požičať alebo darovať. A je tu tiež určitý stupeň neistoty v prípade, že sa zmení platforma poskytovateľa na inú, čiže otázka, čo sa potom udeje k elektronickou knihou, ktorú sme si predtým už zakúpili.

Verím však, že v budúcnosti budeme rozvíjať normy, ktoré sa budú týmito otázkami zaoberať. A nasledujúca generácia čitateľov snáď už nebude cítiť pri čítaní žiadny reálny rozdiel.

Budú elektronické knihy v budúcnosti vytláčať tlačené knihy?

V dohľadnej budúcnosti bude tlačená kniha so svojou remeselnou kvalitou aj naďalej hrať svoju úlohu a síce tam, kde sú dôležité pocity dotyku, kde záleží na atraktívnom dizajne, krásnej typografii a tak ďalej. V iných oblastiach, napríklad pri brožovaných knihách, v beletrii budú prevažovať výhody digitálneho média.

Už dnes možno jasne vidieť, že tlačená kniha stráca podiel na trhu a vytláča ju digitálna verzia. Zásadnou otázkou pre vydavateľstvá je, ako sa vysporiadajú s touto situáciou, alebo ako by aj oni mohli využiť digitálny trh.