EBLIDA-kampaň „Právo na čítanie elektronických kníh – Kampaň za elektronické knihy v knižniciach

iPad v prázdnom regáli
iPad v prázdnom regáli | Foto (Ausschnitt): © Thomas Meyer / Ostkreuz

Vzhľadom na to, že právne základy práce knižníc nie sú prispôsobené pre digitálny svet, môžu vydavatelia odmietnuť poskytnúť knižniciam licenciu na svoje elektronické knihy. Celoeurópska kampaň upozorňuje na túto anomáliu.

Čo majú spoločné tituly Zberateľ snov (Traumsammler, autor Khaled Hosseini), F (autor Daniel Kehlmann) a Tabu (autor Ferdinand von Schirach)? Všetky tri sú momentálne na zozname bestsellerov časopisu Der Spiegel – a žiadna z týchto kníh sa nedá vo verejných knižniciach v Nemecku požičať ako elektronická kniha. Keby sa knihovníci sami rozhodli, že nezaradia tieto tituly do svojej ponuky výpožičiek elektronických kníh, bola by to naozaj pozoruhodná náhoda, ale nič, čo by si zaslúžilo kampaň. No knihovníkom je upretá sloboda rozhodnúť sa, ktoré elektronické knihy budú svojim čitateľom ponúkať – jednoznačne preto, lebo im vydavateľstvá odmietli poskytnúť na tieto tituly licenciu.

Zlom v nezávislom prístupe k informáciám

V tejto nemilej situácii prichádza európske združenie knižníc EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – Európska kancelária knižničných, informačných a dokumentačných združení) s rozsiahlou kampaňou „Právo na čítanie elektronických kníh“ (The Right to E-read). „Požadujeme pre všetkých európskych občanov právo na úplný a voľný prístup k elektronickým informáciám v knižniciach,“ hovorí prezident združenia EBLIDA Klaus-Peter Böttger. „Pritom ide o to, aby sme chránili záujmy knižníc v digitálnom svete. Je neprijateľné, aby boli používatelia knižníc vylúčení a nemohli využívať časť spektra komerčných publikácií vydaných vo vydavateľstvách.“

Kampaň vyvrcholí v Medzinárodný deň knihy a autorského práva dňa 23 apríla 2014. V tento deň sa na túto tému uskutočnia tlačové konferencie vo všetkých 28 európskych členských štátoch. Okrem toho sa bude konať pohľadnicová kampaň adresovaná členom Európskeho parlamentu ako aj národným vládam, ktorej účelom bude vysvetliť potrebu legislatívneho opatrenia.

Rovnoprávnosť v analógovom a digitálnom svete

Pre dnešného čitateľa je samozrejmé, že väčšina aktuálnych knižných titulov je k dispozícii aj vo forme elektronickej knihy. Pri pohľade zvonka sa môže zdať, že kniha a elektronická kniha sa líšia len svojou formou. No z legislatívneho hľadiska je to obrovský rozdiel, či si kúpite knihu, alebo elektronickú knihu. Kniha prechádza do vlastníctva kupujúceho, zatiaľ čo v prípade elektronickej knihy získavate len právo prístupu.

Nemecký autorský zákon stanovuje, že knižnice smú získavať a vypožičiavať knihy. Za to platí spolková vláda i vlády jednotlivých spolkových krajín autorom a iným držiteľom práv (ktorých zastupuje Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) dohodnutú odmenu, takzvané knižničné tantiémy. Ale digitálne médiá, ako sú aj elektronické knihy, nie sú do tohto nariadenia zahrnuté. Verejné knižnice teda nemajú žiadny právny nárok požičiavať elektronické knihy. Držitelia práv sa môžu slobodne rozhodnúť, či a za akých podmienok povolia knižniciam sťahovanie z webových stránok.

V zásade to znamená, že každá knižnica musí vyjednávať licenciu pre každú elektronickú knihu osobitne. V praxi si drvivá väčšina verejných knižníc v Nemecku obstaráva svoje elektronické výpožičky cez spoločnosť divibib GmbH alebo ciando GmbH. Títo poskytovatelia služieb zabezpečujú rokovania s vydavateľstvami – a vždy znovu a znovu narážajú na tvrdý odpor. „Vydavateľstvá ktoré odmietajú poskytnúť licenciu, vyčítajú knižniciam trhový kanibalizmus. Okrem toho nás neprávom obviňujú, že obsah našich portálov nie je zabezpečený pred nelegálnym sťahovaním a tvorbou pirátskych kópií“, opisuje Böttger rokovania s vydavateľskými zväzmi.

Rozšírenie autorského zákona

„Podľa nášho názoru sa dlhodobo nerobí nič okolo rozšírenia autorského zákona. Potrebujeme celoeurópsky právny rámec, ktorý by upravoval spôsob, ako sa smie v knižniciach zaobchádzať s digitálnymi médiami. Toto sa nevzťahuje len na elektronické knihy, ale aj na všetky budúce formy publikovania“, vraví Böttger, ktorý je okrem toho aj riaditeľom Mestskej knižnice v Essene. Ale európsky legislatívny proces je zvyčajne zdĺhavý. Böttger počíta, že to potrvá štyri až šesť rokov.

Na národnej úrovni však prináša istú nádej koaličná dohoda Formovanie budúcnosti Nemecka (Deutschlands Zukunft gestalten), ktorú nedávno uzavreli strany CDU, CSU a SPD. Uvádza sa tam: „Chceme prispôsobiť autorské právo k požiadavkám a výzvam digitálneho veku“ a „Budeme skúmať, či by verejné knižnice mali mať zákonné právo na poskytovanie licencií na elektronické knihy.“

Kým nebude existovať takéto zákonné vyjasnenie práva, budú musieť knihovníci pokračovať s vydavateľmi v boji o priaznivé modely poskytovania licencií. „Chceme zabezpečiť všetkým občanom voľný prístup k médiám v tlačenej ako aj elektronickej podobe,“ hovorí Klaus-Peter Böttger. „Aj k tým približne 40 percentám titulov z aktuálneho zoznamu bestsellerov, ktoré ešte dnes nemôžeme ponúknuť ako elektronické knihy.“