Knižnice ako miesta stretávania Dôležité napriek internetu

Bibliothek des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums der Humboldt-Universität zu Berlin
Bibliothek des Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrums der Humboldt-Universität zu Berlin | Foto (Ausschnitt): © Humboldt-Universität zu Berlin/Matthias Heyde

Knižnice neprestávajú byť príťažlivé pre používateľov ani v digitálnom veku. Je o ne väčší záujem než kedykoľvek predtým. Sú príjemným, inšpirujúcim a komunikačným miestom na vzdelávanie a výskum. 

Zatiaľ čo v minulých storočiach bola knižnica jediným miestom, kde bol možný prístup k významným zdrojom potrebným na výskum, dnes sa na prístup k informáciám stále väčšmi používa internet. V oblasti prírodných vied sa už takmer výlučne využíva tento zdroj informácií. Ale aj napriek tomu, že výskumníci a študenti majú pohodlný prístup ku koncentrovaným znalostným fondom od písacieho stola doma, sú vedecké knižnice plnšie než kedykoľvek predtým.

O pracovné miesta v novej knižnici Strediska Jakuba a Viliama Grimmovcov (Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum) Humboldtovej univerzity v Berlíne je napríklad taký záujem, že sa musí sledovať čas, po ktorý je miesto obsadené, ak na ňom nik nesedí,“ vysvetľuje Petra Hauke, členka sekcie Education & Training Medzinárodnej federácie knižničných asociácií a inštitúcií (International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA), externá pedagogička na Ústave knižničnej a informačnej vedy (Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft) Humboldtovej univerzity v Berlíne. „Ak sa používateľ po istom čase na svoje pracovné miesto nevráti, knihovníčky odpracú jeho veci, aby sa toto miesto uvoľnilo pre ďalšieho používateľa.“

Stimulácia, atraktívna a pokojná

Dokonca aj – alebo hlavne – v digitálnom veku je miesto knižnice atraktívne - ako inšpirujúci priestor. „Nová Filologická knižnica Slobodnej univerzity v Berlíne bola obsadená od samého začiatku – avšak využívali ju nielen filológovia, ale aj veľa právnikov, ktorí si nosili texty zákonov so sebou,“ dopĺňa Petra Hauke. Nemali záujem o knižničné fondy, ale „len“ o krásne inšpirujúce priestory. A aj odhliadnuc od nezvyčajných novostavieb sú knižnice vnímané ako miesta, v ktorých sa človek cíti dobre a kde ho nerušia nijaké komerčné ani iné lákadlá ani rozptýlenia.

A aj odhliadnuc od nezvyčajných novostavieb sú knižnice vnímané ako miesta, v ktorých sa človek cíti dobre a kde ho nerušia nijaké komerčné ani iné lákadlá ani rozptýlenia.

Skutočné stretnutia a skutočná komunikácia

No návštevníkov knižnice neinšpiruje len samotný priestor, ale aj blízkosť iných, rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí chcú sústredene pracovať alebo si vymieňať poznatky. „Čím väčšmi sedí človek osamelý pri počítači, tým väčšmi túži po stretávaní,“ vraví Petra Hauke.

Podľa Hauke sa zdá byť napríklad zreteľným aj rozvoj “konferenčnej turistiky“: „Keď sa objavili možnosti digitálnej komunikácie, mnohí sa nazdávali, že cesty na konferencie už nebudú potrebné. Opak je však pravdou: Konferencie sa ponúkajú čoraz častejšie a sú hojne navštevované – a na nich neprebieha najdôležitejšia výmena informácií len výlučne formou prezentácií, ale počas prestávok pri káve.

Orientácia na používateľa namiesto orientácie na fond

Na túto navidomoči rastúcu potrebu reaguje stále viac vedeckých knižníc. Príkladom môže byť univerzita v Kostnici (Universität Konstanz), ktorá v roku 2011 zmenila svoje oddelenie prírodovednej literatúry. Prvým krokom bolo vyhodnotenie potrieb študentov a výskumníkov.

„Výsledkom bolo poznanie, že to, čo vedci potrebujú predovšetkým, je priamy elektronický prístup k databázam a časopisom a až potom sem-tam niečo z tlačených fondov prírodovedeckej knižnice.,“ vysvetľuje Oliver Kohl-Frey, námestník riaditeľa Univerzitnej knižnice v Kostnici. „Študujúci ale okrem prístupu k tlačeným a elektronickým fondom potrebujú predovšetkým samostatné pracoviská a priestory pre skupinovú prácu s modernou infraštruktúrou.“

Po odsúhlasení s príslušnými odbornými útvarmi sa potom vyradili tlačené fondy tých časopisov, ktoré boli medzitým elektronicky sprístupnené na základe celoštátnej licencie. „Len vďaka tomuto opatreniu sme mohli predať, darovať prípadne zošrotovať 32 000 zväzkov,“ povedal Oliver Kohl-Frey, „a tak sme získali miesto na reorganizáciu prírodovedeckej časti knižnice.“

Miesto na prácu a odpočinok

Okrem ďalších samostatných pracovných miest bol vytvorený aj nový priestor pre skupinovú prácu, vybavený stolmi a kancelárskymi stoličkami. „Behom pár hodín ho študujúci s veľkou samozrejmosťou obsadili a vyhradili len pre seba. Odvtedy je tento priestor využitý v priemere na 75% a v špičke je úplne obsadený. Pritom si študujúci ľubovoľne posúvajú stoly podľa potreby,“ povedal Oliver Kohl-Frey.

Ale moderné vzdelávacie centrum poskytuje aj priestor na neformálne vzdelávanie a oddych. „Tak sme vytvorili izolovaný čitateľský kútik s prívetivými pohovkami a automatom na nápoje. Okrem toho sme zakúpili ďalšie ležadlá, na ktorých sa, samozrejme, nie len spí.“ V Kostnici sa takto v krátkom čase zreteľne zvýšila kvalita pobytu používateľov v knižnici. „A náš príklad ukazuje, že na to netreba novopostavenú budovu žiariacu novotou, ani obrovské investície.“