Digitálna knižnica Onleihe Vstup do knižnice kliknutím myšou

Logo Onleihe
Logo Onleihe | © divibib

Bezplatné a od času či miesta nezávislé vypožičiavanie digitálnych médií - to je koncepcia digitálnej knižnice Onleihe. Viac než 300 nemeckých knižníc už ponúka túto internetovú službu. Ide o perspektívnu cestu na šírenie informácií alebo technickú hračku?

Vďaka internetu môžeme robiť kdekoľvek a kedykoľvek všetko: informovať sa, telefonovať s priateľmi, nakupovať, pozerať sa na televíziu, učiť sa alebo čítať. Alebo ísť do knižnice. Ak si chce používateľ knižnice, ktorý pracuje s internetom, požičiavať knihy, filmy alebo noviny, nemusí už opustiť ani vlastné štyri steny. Vďaka digitálnej knižnici Onleihe si môže v priebehu niekoľkých minút stiahnuť nový bestseller od Eugena Rugeho alebo posledné vydanie časopisu Spiegel pomocou niekoľkých jednoduchých kliknutí myšou na svojom počítači alebo mobilnom zariadení - a to úplne zadarmo. Jedinou požiadavkou je čitateľský preukaz.

Úspešný štart

Výhody digitálnej knižnice Onleihe sa prejavia rýchlo. Používatelia knižnice si môžu vypožičiavať digitálne média pohodlne z domu alebo na cestách 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Tým tvorí digitálna knižnica Onleihe systém, ktorý sa aktuálne viaže na celkom individuálne potreby svojich používateľov. Knižnica tak získava oveľa väčší okruh ľudí, ktorí môžu využívať ponuku virtuálnej knižnice. Sú to osoby, ktorých čas je obmedzený kvôli pracovnej činnosti alebo kvôli iným povinnostiam, ale aj ľudia, ktorí majú zlé dopravné spojenie alebo osoby, ktoré nemôžu navštíviť knižnicu zo zdravotných dôvodov.

To, že knižnice vidia tieto výhody, jasne ukazujú čísla. V roku 2007 začala firma DiViBib GmbH, dcérska spoločnosť firmy ekz.bibliotheksservice GmbH, spolupracovať so štyrmi pilotnými mestskými knižnicami v Hamburgu, Kolíne nad Rýnom, Mníchove a Würzburgu a zaviedli spolu prvé digitálne knižnice. Za nimi nasledovali mnohé ďalšie. Pracovníčka firmy DiViBib Linda Donalies oznámila, že medzičasom už internetové služby ponúka viac než 300 knižníc samostatne alebo prostredníctvom konzorcií knižníc. Do konca roka 2011 ich malo byť 350.

Aj u používateľov knižnice má digitálna knižnice Onleihe dobrý ohlas. V Mestskej knižnici v Mníchove sa od roku 2007 virtuálne výpožičky každoročne zdvojnásobovali, v roku 2011 sa nárastom len o 50 percent rast trochu pribrzdil. V roku 2011 sa virtuálne vypožičalo 120.000 médií pri celkovom počte okolo 11 miliónov výpožičiek. „S číslami sme spokojní“, hovorí Ernst Zimmermann, zástupca vedúceho oddelenia akvizície Mestskej knižnice v Mníchove. Päť až desať percent používateľov Mnichovskej mestskej knižnice už využíva virtuálnu knižnicu. „Je to vyšší podiel než podiel obyvateľov, ktorí čítajú elektronické knihy“, zdôrazňuje pán Zimmermann. Tým sa stala digitálna knižnica Onleihe v Mníchove úspešnou ponukou.

„Digitálna knižnica Onleihe nefunguje sama od seba.“

Napriek mnohým výhodám digitálnej knižnice Onleihe, objavujú sa na mnohých miestach aj zlé správy, čo možno vysvetliť predovšetkým nedostatkom marketingu. „Digitálna knižnica Onleihe nefunguje sama od seba“, vysvetľuje Donalies. Koncepcie knižníc v momente, keď začínajú uvažovať o systéme DiViBib, sa nachádzajú na úplne rozličných úrovniach vývoja. Kto sa veľa venuje marketingu a aj svojich spolupracovníkov neustále oboznamuje s novými ponukami a nabáda ich, aby o tom informovali používateľov knižnice, má často veľmi dobré skúsenosti s digitálnou knižnicou Onleihe. Zviditeľnenie na vlastnej stránke na internete a šírenie informácií prostredníctvom miestnej tlače sú ďalšie významné faktory pre úspešnú implementáciu digitálnej knižnice Onleihe do celého spektra služieb knižnice.

Nevýhody

Kto si vyvolá portál Virtuálnej knižnice v Mníchove, rýchlo sa na stránke zorientuje pomocou tematických kategórií. Okrem beletrie zohráva významnú úlohu aj populárno-náučná literatúra a médiá na výučbu. Ak si vyberiete elektronickú knihu, elektronickú videonahrávku alebo elektronické noviny, zobrazia sa tri symboly, podľa ktorých si môžete vybrať zariadenie, na ktoré možno toto digitálne médium stiahnuť. A tu sa ukazuje jeden z najväčších problémov digitálnej knižnice Onleihe, totiž kompatibilita. Čiastočne je to veľmi neprehľadné a niekedy sa vôbec nedá zistiť, ktorý formát sa hodí do ktorého prístroja. Mnohé médiá sa dajú použiť na počítači, avšak nie na mobilných elektronických čítačkách, tabletoch alebo smartfónoch, pretože počet elektronických médií vo formáte E-PUB je príliš nízky – v systéme DiViBib možno na týchto zariadeniach použiť len asi 3700 titulov z celkového počtu 18.000 médií.

V dôsledku týchto problémov s kompatibilitou vznikajú ďalšie problémy, najmä krátka výpožičná lehota predovšetkým u denníkov, ako aj malé fondy. „Fond pre elektronické výpožičky je menší, než fond v našej najmenšej pobočke, hovorí Zimmermann. Preto musíme rozširovať aj virtuálnu knižnicu rovnako ako rozširujeme prezenčnú knižnicu. Pravidelne musíme získavať nové médiá, aby sme udržali fond aktuálny a aby sme vytvorili jeho vyvážené zloženie – a to je aj otázka nákladov. Predovšetkým pre malé knižnice je pritom dôležité využiť možnosť spájať sa do konzorcií, čím sa umožní aj im ponúkať digitálnu knižnicu Onleihe. V konzorciách môžu tieto malé knižnice svoje fondy digitálnych médií rýchlo rozšíriť a s nízkymi nákladmi sa pripojiť k modernému perspektívnemu systému výpožičiek.

V systéme DiViBib nadobúdajú knižnice médiá buď jednotlivo alebo v celých balíkoch médií, pričom licencie vybavuje s vydavateľmi systém DiViBib. Pritom vo všeobecnosti umožňuje jedna licencia len jednu výpožičku a paralelné výpožičky nie sú možné - podobne ako v prezenčnej knižnici. Systém riadenia digitálnych práv sa stará o to, aby sa už médium nedalo po uplynutí výpožičnej lehoty ďalej v zariadení používať. Okrem toho chráni súbory aj pred nepovoleným šírením. Napriek tomu zostávajú vydavateľstvá skeptické - boja sa pirátskeho kopírovania. Okrem toho sa nevie, kadiaľ povedie vývoj digitálneho obsahu, takže rozvoj služieb elektronických výpožičiek zostáva „závislý od dobrej vôle vydavateľstva,“ vysvetľuje Zimmermann. Napriek niektorým problémom a neistým vyhliadkam do budúcnosti, zostáva digitálna knižnica Onleihe zatiaľ jediným systémom, ktorý umožňuje knižniciam fungovať v digitálnom svete a ponúkať služby predovšetkým tým ľuďom, ktorým sa spontánne zachce v nedeľu popoludní prečítať si Eugena Rugeho.

Digitálna knižnica Onleihe v Goetheho inštitútoch:

Od polovice septembra ponúkajú svojim používateľom digitálnu knižnicu Onleihe aj knižnice Goetheho inštitútov v strednej a východnej Európe, severozápadnej Európe, juhovýchodnej Európe, východnej Ázie, Kanade a USA. Výpožičky v rámci konzorcia môžu využívať len používatelia knižníc zo zúčastnených krajín.