Hranie v knižniciach Poznávanie sa ide hrať

Gaming in der Kölner Stadtbibliothek
Gaming in der Kölner Stadtbibliothek | © Stadtbibliothek Köln

Popri knihách vstupujú do knižnice aj počítačové hry a ako kultúrny majetok si nachádzajú cestu do knižničných fondov. Stále častejšie sa knižnice prezentujú aj ako herne. Spočíva budúcnosť využívania knižníc v hrách?

Od nepamäti boli hra a učenie vnímané ako protiklady. No len vo veľmi málo prípadoch odoláva tento kontrast realite života. Dnes vyrastá celá generácia s počítačovými hrami a jasne ukazuje, ako sa zábava z hry, učenie a práca dajú skĺbiť do jedného celku. Vo virtuálnom svete sa dokonca aj ten najtvrdší oriešok lúska hravou formou. Počítačové hry obsahujú všetko, čo potrebuje úspešné učenie zážitkom. Stanovujú jasné ciele, poskytujú okamžitú spätnú väzbu, eliminujú strach z neúspechu, otvárajú priestor pre tvorivé myslenie a sociálnu interakciu. Svet hier znižuje zložitosť, podporuje pátranie a sliedenie po novom a umožňuje zapojenie do skúšobných akcií.

Počítačové hry sa už dávno dostali do útrob spoločnosti. Nachádzajú si svojich používateľov vo všetkých vekových kategóriách a stupňoch vzdelania. Najmä mladí ľudia očakávajú, že nájdu princípy ich funkcií aj mimo hier. Zodpovedajúc tomu sa dnes princípy hry, ktoré inak poznáme len z počítačových hier, stále častejšie nachádzajú v situáciách, ktorým je forma hry cudzia. Tento trend sa nazýva „hravosť“ („gamification“), kde sa celkom vedome využíva mechanizmus hrania, s cieľom prebudiť u ľudí motiváciu a povzbudiť ich k určitému správaniu.

Body a odznaky za využívanie knižnice

Bibliotheken als Spielorte? Bibliotheken als Spielorte? | © digital cat via flickr.com, Lizenz CC BY 2.0 Tento trend, ktorý vznikol v Spojených štátoch, si už tu našiel svoju cestu do sveta knižníc. Tak napríklad pomocou hry Summer Game Mestská knižnica v Ann Arbor v Michigane ponúka svojim používateľom nielen zábavu z hry, ale súčasne týmto nastupuje aj na inovatívnu cestu s cieľom prezentovať služby knižnice, učiť informačné zručnosti a povzbudzovať k návštevám a využívaniu knižnice. Najlepším spôsobom hranú počítačovú hru a presne podľa najlepšej tradície počítačových hier dostane používateľ knižnice za zapojenie do najrozličnejších akcií body a odznaky, napríklad, za úspešné vyhľadanie titulov v katalógu knižnice alebo za skoncipovanie príspevku na blogu. Získané body potom možno vymeniť za ceny.

Podobnú funkčnosť ponúka softvérový program Librarygame, ktorý možno integrovať do vlastného knižničného systému a takýmto spôsobom možno premeniť využitie akejkoľvek knižnice na hru. Výpožička alebo vrátenie knihy, odporúčanie alebo hodnotenie knihy a podobné akcie sa odmeňujú a úspechy sa zviditeľňujú. Rýchlejší pokrok v hre môžu dosiahnuť používatelia, ktorí kombinujú viacero akcií, teda napríklad, tí, ktorí prídu do knižnice trikrát cez víkend, prečítajú všetky diela jedného autora alebo si vypožičajú tituly na čo možno najrôznejšie témy. Tak sa rozpúta súťaž o využívanie knižnice.

Vzhľadom na to, že počítačové hry sú výrazným médiom digitálneho veku a od roku 2008, kedy boli uznané ako kultúrny majetok, sú zrovnoprávnené s klasickými médiami, ako napríklad knihami, budú zohrávať stále väčšiu úlohu pri sprostredkovávaní kultúry a znalostí. Preto sa knižnice „budú musieť chápať a prezentovať ako miesta „gamingu – kultúry hrania“, vysvetľuje Christoph Deeg, poradca pre sociálne médiá a hranie, ako aj autor knihy Gaming und Bibliotheken (Hranie a knižnica). To však bude vyžadovať nič menej než hlbokú kultúrnu zmenu, myslí si Deeg.

Knižnice ako herne

Už sa urobili kroky, aby sa hry zahrnuli do fondu médií. Prvé knižnice tiež už experimentujú s tým, že sa ponúkajú ako herné miesta – herne a hráčom poskytujú platformu na spoločné hranie. Tak sa v Mestskej knižnici v Kolíne nad Rýnom pravidelne zaraďujú do programu i podujatia pre hráčov. Kolínska obvodná knižnica v mestskej štvrti Kalk položila s hrou games4kalk základy na modelový projekt na hravé učenie pomocou počítačových hier. Výhradne na tento účel bola v knižnici zriadená hracia zóna, kde sa každý týždeň stretáva skupina testerov hier. Okrem toho sa plánujú podujatia na hranie, ktoré sú generačne neobmedzené. Plánujú sa aj pravidelné turnaje. A Mestská knižnica v Neukirchene v mestskej časti Vluyn pozýva deti a mladých ľudí na hranie s ich hrou daddelBIB , aby testovali počítačové hry a aby si tu na mieste pod dohľadom aj spoločne zahrali. Mediálny vzdelávací projekt Dr. Ghosthacker – nachts in der Bücherei dokonca posiela deti a mládež hľadať a poľovať na darebákov v knižnici, aby sa mohli hravo zoznámiť s ponúknutými dostupnými médiami a zároveň, aby sa podporila ich mediálna zručnosť.

„Čoraz viac knižníc uznáva, že počítačové hry ako masovokomunikačné a hlavné médium môžu svojou ohromnou príťažlivosťou prilákať do knižníc predovšetkým mladých ľudí, a že toto médium je súčasne vhodné na sprostredkovanie poznatkov“, vysvetľuje Cordula Nötzelmannová, vedúca oddelenia decentralizovaného knižničného systému pri Mestskej knižnici v Kolíne nad Rýnom. Avšak vzdelávacie a herné princípy počítačových hier neboli doteraz začlenené medzi pracovné nástroje nemeckých knižníc. Podľa vzoru hry Summer Game urobiť knižničný katalóg hravým alebo vykonať analýzu obsahu hravou formou, by mohlo prirodzene vyvolať nové formy vzdelávania. Ak sa podporí hravosť pri hľadaní a vyhľadávaní informácií, dostaví sa forma učenia, ktorá prebieha len tak mimovoľne a takmer automaticky.