ZKM Karlsruhe Umenie, technológia a vysvetľovanie sveta

Das ZKM bei Nacht
Das ZKM bei Nacht | © ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Foto (Ausschnitt): Uli Deck

Centrum umenia a mediálnych technológií (Zentrum für Kunst und Medientechnologie) v Karlsruhe zbližuje umenie, vedu, filozofiu, hospodárstvo a technológiu. Nároky sú vysoké: centrum sa snaží analyzovať a zobraziť to, čo tvorí svet 21. storočia – hnacie sily, rovnako aj problémy i nádeje.

Výskumné stredisko, výstavné fórum, diskusná platforma, múzeum, mediálne divadlo – činnosti centra ZKM v Karlsruhe zahŕňajú širokú škálu oblastí. ZKM je skratka dlhého názvu, ktorý bol pôvodne pracovným termínom: Zentrum für Kunst und Medientechnologie – Centrum umenia a mediálnych technológií. Podľa predstáv iniciátorov sa začiatkom osemdesiatych rokov 20. storočia malo toto centrum stať miestom, na ktorom sa bude tvorivosť umelcov kombinovať s najnovším vývojom v oblasti informačných technológií.

Medzitým Centrum vyrástlo na svetoznámu renomovanú inštitúciu. Medzinárodné kontakty a spolupráca sú súčasťou každodennej práce. A nielen to: Centrum ZKM opakovane preberalo priekopnícku rolu v súvislosti s aktuálnymi problémami dnešného sveta, ako napríklad nedávno pri zorganizovaní výstavy Globálny aktivizmus. Táto výstava vznikla v súvislosti s povstaniami v Arabskom svete a protestmi na námestí Taksim v Istanbule. Výstava sa venovala umeleckým formám, ktoré sú inšpirované politikou.

Pohostinnosť miesto konkurencie

„Centrum ZKM ponúka príležitosť nového spôsobu prepojenia filozofického, umeleckého, vedeckého a hospodárskeho hľadiska,“ vraví Peter Weibel, ktorý je predsedom tohto centra od roku 1999. Filozofia, umenie, veda a hospodárstvo sú preňho „klasickými okruhmi pôsobnosti vysvetľovania sveta i zmeny sveta“. Zaraďuje sem aj technológiu. Pri tom je preňho dôležité, že nastáva vzájomná výmena. Weibel: „Pohostinnosť miesto konkurencie“.

Pre program centra ZKM to znamená, že sa organizujú inštalácie výtvarných umelcov spolu s odbornými sympóziami, výskumné projekty spolu hudobnými prejavmi prekračujúcimi svoje hranice. Veľké tematické výstavy rozoberajú rolu médií, telo v modernom svete, alebo auto v zrkadle umenia. Zatiaľ čo v inštitúte ZKM pre obrazové médiá sa pracuje na tom, aby sa návštevníkom vo verejnom priestore umožnil prístup k interaktívnemu digitálnemu obsahu s vysokým rozlíšením.

Výrobné zariadenie pre digitálne umenie

Inštitút ZKM pre obrazové médiá sa od svojho založenia v roku 1991 stal popredným medzinárodným výrobným zariadením v oblasti digitálneho umenia, a to najmä vďaka rozvoju interaktívnych rozhraní a technológiám panoramatických obrazoviek. Spektrum siaha od digitálnych videových a trojrozmerných animácií až po softvérové systémy pre generovanie prírodných i architektonických prostredí v reálnom čase. Okrem toho výskum robí aj o dva roky starší Inštitút pre hudbu a akustiku. Tu sa okrem iného inštitút zaoberá výskumom a výrobou elektronickej a elektroakustickej hudby, digitálnej syntézy zvuku, ale aj zvukovým umením (Sound Art) a aplikáciami interaktívnych zvukových technológií pre koncertné pódiá a hudobné divadlá. Systém zvukového domu (Klangdom), ktorý vyvinuli v inštitúte, umožňuje skladateľom nakonfigurovať pomocou takzvaného softvéru Zirkonium až sto reproduktorov a systém je rozšírený a uznávaný na celom svete.

Globálna perspektíva

Jednou z noviniek v oblasti IT je on-line výstavná platforma ArtOnYourScreen (AOYS). Je orientovaná interdisciplinárne a mala by spojiť fyzické priestory s virtuálnym priestorom internetu. Začala projektom One-way Interaction Sculpture (OIS) umeleckej dvojice //////////fur////, ktorá vytvorila priame prepojenie medzi centrom ZKM a Goetheho inštitútom v Montreale. Na oboch miestach, v Karlsruhe i v Kanade, bola nainštalovaná žiarovka, ktorá sa zapínala cez internet, no vypnúť sa dala len priamo na mieste.

Tento transatlantický umelecký projekt je len malým príkladom silnej medzinárodnej orientácie centra ZKM. Partnerom v oblasti vedeckých publikácií je univerzitné vydavateľstvo MIT Press Cambridge v štáte Massachusetts v USA. Okrem toho existuje čulá výmena s ázijskými krajinami, najmä s Čínou. Túto výmenu bolo napokon jasne vidieť na takých výstavách, ako je Thermocline of Art – New Asian Waves, či The Global Contemporary – Kunstwelten nach 1989. Najnovší významný projekt: Globale 2015 – podujatie v roku 2015 k trojstému výročiu založenia mesta Karlsruhe a trvajúce 300 dní.

Podujatie Globale je poctou narodenín mesta. Samotný názov by však mohol presiahnuť aj samotný inštitút ZKM ako celok, najmä preto, lebo perspektíva organizátorov presahuje obdobie rokov 1715 – 2015. V jednom vyhlásení pre tlač sa okrem iného uvádza, že „by sa mali znázorňovať kultúrne vplyvy globalizácie, vzájomné ovplyvňovania a spochybňovania rôznych kultúrnych koncepcií“. Touto formuláciou je zároveň aj označené poslanie inštitútu: analyzovať a zobraziť to, čo tvorí svet 21. storočia – hnacie sily, problémy, i nádeje. A to podľa možnosti čo najrozsiahlejšie. O tom, že tieto úmysly dobre prijíma aj verejnosť, svedčí poznámka jednej návštevníčky: „Ak by nebol Shakespeare predbehol občanov Karlsruhe, mohlo by sa centrum ZKM nazývať Globe“.