Malé knižnice „Rozhoduje využitie priestoru“

Bibliothek des Goethe-Instituts Brastislava
Bibliothek des Goethe-Instituts Brastislava | © Michal Hustaty

Ako sa dá z malých priestorov vyťažiť maximum? Rozhovor s Janou Binder, vedúcou Goetheho inštitútu, o prestavbe knižnice.

Pani Binder, ako vznikla myšlienka uskutočniť generálnu opravu priestorov knižnice Goetheho inštitútu v Bratislave?

Knižnica mala 25 rokov pôvodné zariadenie a ten vek už bolo vidno. Miestnosť nebola atraktívna ani dostatočne izolovaná, chýbala tam príjemná atmosféra. Naša knižnica má len 100 m2, preto efektívne využitie priestoru zohráva významnú úlohu. Naším cieľom bolo sprístupniť knižnicu novým čitateľom. Na to však treba vytvoriť miesto, kde sa čas trávi príjemne. Dnes už knižnice nie sú len trezormi kníh. Sú to miesta stretnutí, kde návštevníci zažívajú nové možnosti, ako sa učiť, či v najlepšom prípade spoznajú inovatívne ponuky a dozvedia sa nové informácie.

Ako ste postupovali pri vytváraní novej podoby knižnice?

Najprv sme zredukovali množstvo fyzických médií zo 17 000 na 9 000. Vyradili sme každú knihu, ktorá nebola desať rokov požičaná. To nám umožnilo odstrániť časť regálov a zvyšné zväzky sme umiestnili dokola k stenám. V strede sme získali voľný priestor na nové formy využitia. Okrem toho sme odstránili jednu kanceláriu a zbúrali steny, aby sme vytvorili nový vstupný priestor s kaviarňou a chutnou kávou. Všade je prístup na wi-fi. Vzniklo miesto, ktoré priťahuje nielen našich čitateľov, ale aj tých, ktorí ešte našimi zákazníkmi nie sú.

Mali ste pri navrhovaní knižnice vzory?

Dr. Jana Binder, Leiterin des Goethe-Instituts Brasislava Dr. Jana Binder, Leiterin des Goethe-Instituts Brasislava | © Michal Hustaty Nie, usporiadali sme brainstorming so špecialistami z Nemecka, medzi ktorými boli aj architekti z firmy Stankovic. Takáto prestavba samozrejme vyžaduje know-how. Architekti pre nás vymysleli rotačné regály na knihy, ktoré sa dajú otvárať ako tajné dvere. Cez ne vojdete do priestoru knižnice, ktorý je popri stenách obkolesený knihami a cez strop preniká denné svetlo. Máme tiež nové stoly, ktoré sme nechali zhotoviť výlučne pre potreby knižnice. Vybavené sú zásuvkami pre laptopy aj kolieskami, takže ich jedna osoba dokáže ľahko spojiť do nového útvaru, a nepotrebuje na to personál.

Ktorú cieľovú skupinu chcete osloviť?

4 cieľové skupiny: študentov germanistiky ako aj učiteľov a docentov, dospelých, ktorí sa učia po nemecky, deti, ktoré majú v škole nemčinu ako cudzí jazyk a v neposlednom rade vydavateľov. Snažíme sa ich aktívne získavať rôznymi podujatiami. Na prezentácie využívame premietacie plátno s videoprojektorom. V knižnici sa konajú aj tlačové konferencie – prednedávnom sa na jednej prezentoval divadelný festival. Naša chuť experimentovať spustila reťazovú reakciu a otvára zaujímavé možnosti. Sme k dispozícii novinárom, ktorí nás kontaktujú napríklad kvôli informáciám k plánovanému nemeckému divadelnému predstaveniu. Takto sa aj malá knižnica môže zviditeľniť.

Využíva sa knižnica aj na vyučovanie?

Rôznym spôsobom: chodia k nám školy a škôlky. Usporadúvame aj tematické doškoľovania učiteľov nemčiny, pre ktorých pripravujeme adekvátnu literatúru. Spolupracujeme s univerzitami, napríklad s filmovou a divadelnou akadémiou VŠVU v Bratislave, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Goetheho inštitútu. Študenti vidia, že máme veľký výber DVD, sfilmovaných divadelných inscenácií alebo odborných časopisov ako Theater heute. Možno tým vzbudíme aj ich záujem o nemčinu.

Mala prestavba vplyv aj na nové prezentovanie fondov a ponuky vašej knižnice?

Digitálne služby boli pred prestavbou knižnice slabo viditeľné, najmä eBooky. Ideálnym riešením by mohli byť QR kódy, ktorým však nedôverujem. Máme aspoň fotorámiky, ktoré ponuku zviditeľňujú. Okrem toho máme k dispozícii čítačky elektronických kníh s nemeckou literárnou klasikou, takisto iPody s aktuálnym nemeckým hudobným playlistom Spotify od Goetheho inštitútu alebo iPady s kvalitnými aplikáciami na učenie nemčiny. Čitateľom, ktorí ovládajú nemecký jazyk na začiatočníckej úrovni, ponúkame komiksy a graphic novel.

Aká je spätná väzba na novú tvár knižnice?

Naša testovacia fáza po polročnej prestavbe sa končí, reakcie boli dosiaľ prevažne pozitívne. Vzniká však priepasť medzi generáciami. Knižnicu využívali prevažne dôchodcovia, neraz generácia, ktorá v Bratislave, kedysi v Pressburgu, vyrastala trojjazyčne a takto si chcela udržiavať nemčinu. Tí však nie sú ani zďaleka nadšení. O to pozitívnejšie sú reakcie mladých, tí oceňujú uvoľnenú atmosféru, ktorou sa odlišuje od klasických knižníc.