Rezidenčné centrá pre umelcov útočiská alebo katalyzátory?

Rezidenčné centrá pre umelcov zažívajú dopyt ako doposiaľ nikdy – počet uchádzačiek a uchádzačov rastie z roka na rok. Štipendijné programy poskytujú čas, priestor a zdroje na myslenie, prácu, networking a život.

„Nemecko je krajinou s najvyššou hustotou rezidenčných umeleckých centier. Niektoré existujú už dlhší čas, iné vznikli pomerne nedávno,“ vysvetľuje Jean-Baptiste Joly, riaditeľ jedného z najžiadanejších spomedzi tunajších centier – Akademie Schloss Solitude v Stuttgarte. „Na rozdiel od inštitúcií, ako sú múzeá a divadlá, ktoré majú v podstate pevne nastavené pravidlá a podmienky, môžu mať podporné prostriedky v prípade kultúrneho centra najrôznejšie formy. To predstavuje nesmierny potenciál.“

Konkrétnym príkladom sú kapacita, know-how a potenciál Akademie Schloss Solitude, ktorá bola otvorená v roku 1990. A dôkazom je 3 000 uchádzačov prihlásených do výberového konania pre rok 2015. Na jednej strane môže byť takýto masívny záujem výsledkom toho, že tento rok bolo možné po prvý raz podať kompletnú prihlášku online formou. Avšak v prvom rade sú to atraktívne podmienky, zdôrazňuje Joly: uhradenie cestovných nákladov, bezplatné ubytovanie, štipendiá od troch do dvanásť mesiacov, podpora projektov, ale aj úzke kontakty bývalých štipendistov. Nadácia Solitude, finančne podporovaná krajinou Badensko-Württembergsko, má k dispozícii 45 štúdií pre umelkyne a umelcov rôznych žánrov, literátov, hudobníkov a vedcov. Viac ako 1 200 štipendistov zo 110 krajín tu našlo nielen domov na prechodný čas. Mohli sa zúčastňovať na medzinárodných diskurzoch, výstavách a prednáškach. Nový webportál by mal toto všetko ešte viac otvoriť svetu: za tým účelom bolo vypísané dodatočné štipendium pre internetových novinárov, webových programátorov a webových dizajnérov. Uchádzači musia mať menej ako 35 rokov alebo od ukončenia ich štúdia neuplynulo viac ako 5 rokov.

Umelecká samota možná – Kontakt a výmena želané

Medzinárodné umelecké centrum Villa Concordia v Bambergu zasa pozýva na jedenásťmesačné pobytové štipendium skladateľov, literátov a výtvarných umelcov, ktorí už sú autormi nejakého pôvodného diela. Zbor kurátorov každoročne navrhne šesť štipendistov z Nemecka a šesť štipendistov z jednej vybranej krajiny – v roku 2015/2016 je to Nórsko. Na rozdiel od mnohých iných rezidenčných programov tu nie je povinnosťou preukázať po skončení pobytu konkrétny pracovný výsledok.Idylické prostredie, kráľovská zámocká atmosféra a moderné prístavby vytvárajú kvalitné zázemie na uvoľnenú a sústredenú prácu. Nora-Eugenie Gomringer, ktorá sa preslávila ako slam-poetka, toto centrum, financované slobodným štátom Bavorsko, vedie a organizuje tu inšpiratívne stretnutia, spoločné aktivity a podujatia, ktoré prispievajú aj k oživeniu samotného regiónu. Popri podpore umelcov, vzájomnej výmene medzi štipendistami rôznej národnosti, kultúr a pracujúcich s rozmanitými médiami je práve toto dôležitá funkcia rezidenčných programov.

Týka sa to umeleckých centier na romantických, odľahlých miestach, ako aj etablovaných inštitúcií v metropole ako Berlín. Umelecké centrum Bethanien tu funguje už od polovice 70-tych rokov a berlínsky program pre umelcov v rámci Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD), zameraný výhradne na umelcov zo zahraničia, dokonca už od roku 1963. Mnohí z doteraz pozvaných umelcov, bolo ich vyše 1 000, prispeli k medzinárodnej povesti Berlína ako vyhláseného miesta súčasného umenia. A nemálo z nich tu dokonca i zostalo.

Plus pre každý umelecký životopis

Nemecko má okolo 40 rezidenčných centier pre umelcov. Popri krátkodobo zameraných iniciatívach tvoria väčšinu z nich inštitúcie financované spolkovými krajinami alebo obcami a majú najrozmanitejšiu programovú náplň.Umelecké centrum Schloss Balmoral, založené v roku 1995, v pokojnom kúpeľnom meste Bad Ems sa sústreďuje špeciálne na podporu výtvarných umelkýň a umelcov z celého sveta – a to bez vekového obmedzenia. Uchádzači musia zaslať skúšobné práce, ktoré posudzuje odborná komisia. Každoročne sa mení len predpísané médium alebo téma: v roku 2015 je to „dada“. Podľa Dr. Olivera Kornhoffa, riaditeľa Arpovho múzea Bahnhof Rolandseck a zároveň umeleckého vedúceho v centre Balmoral, takéto zameranie podnecuje štipendistov k intenzívnejšej aktivite. Aby pokoj a spomalenie neviedli k úplnému zastaveniu, zabezpečuje rozvíjanie nadregionálnych kontaktov. Jeden výstavný priestor je k dispozícii v centre mesta a záverečné výstavy účastníkov sa konajú v Arpovom múzeu. Za týmto účelom vzniklo štipendium pre kurátorov.

Vyše 120-ročný pamiatkovo chránený dom umelcov Lukas v mestečku Ahrenshoop na pobreží Baltického mora má v ponuke najmä štipendiá na jeden mesiac a na workshopy – tieto krátkodobé rezidencie sú určené obzvlášť pre domáce alebo pracovne prepojené umelkyne a umelcov. V programe European Media Artists in Residence Exchange (EMARE) spoločnosti Werkleitz so sídlom v Halle (Saale), ktorá je jedným z najstarších centier pre mediálnu umeleckú tvorbu na svete, nie je fyzická prítomnosť povinná ani podstatná. Program EMARE podporuje v prvom rade mediálnu umeleckú tvorbu a spájanie sa rôznych európskych a medzinárodných inštitúcií.

Po štipendiách v rezidenčných centrách je dopyt ako nikdy predtým a hrajú čoraz dôležitejšiu rolu. Podporujú totiž nielen rozmanitosť umeleckých pozícií, ale prispievajú tiež ku kultúrnej výmene, ktorá prekračuje hranice, a v neposlednom rade predstavujú plus v životopise každej umelkyne a umelca.